Minimální sportovní prohlídka tělovýchovným lékařem

Charakteristika

Toto vyšetření je určeno všem dětem, které žádají o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu a nejsou schopny vzhledem ke svému věku a výšce (do 135 cm) absolvovat zátěžový test na běhátku či bicyklovém ergometru. Obsahuje klinické vyšetření s klidovým EKG.

Obsah minimální prohlídky

  • antropometrické vyšetření (váha, výška)
  • vyšetření pohybového ústrojí tělovýchovným lékařem
  • klidové EKG vyšetření
  • měření krevního tlaku
  • stanovení zdravotní skupiny
  • stanovení způsobilosti ke sportu

Průběh testu

Hlavní myšlenkou vyšetření je odhalit skryté kardiovaskulární onemocnění daného jedince (vrozené srdeční vady, arytmie, vysoký krevní tlak, atd.). Tento test se provádí pouze u dětí, které nejsou schopny jízdy na bicyklovém ergometru vzhledem ke své výšce (do 135 cm), respektive nízkému věku. Během testu je analyzována činnost srdce (EKG záznam ze svodů umístěných na hrudníku sportovce) a hodnota krevního tlaku. Výsledkem je zhodnocení zdravotního stavu jedince v klidových podmínkách a zdravotní skupiny. Při nálezu jakékoliv patologie doporučení dalšího postupu došetření, ev. léčby.

Jak se chovat před testem a v den testování

Před testem účastník (či jeho zákonný zástupce) písemně potvrdí svůj souhlas s vyšetřením. V době vyšetření by měl být zdráv a v posledních 14 dnech by neměl prodělat žádné infekční onemocnění. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity.

Odhadovaný čas testu

15 min

Cena

500 Kč

Dotazy

V případě Vašich dalších dotazů kontaktuje asistenta tělovýchovného lékaře Mgr. Vojtěcha Grüna prostřednictvím emailu grun@mail.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info