Hodnocení ekonomiky běhu

Charakteristika

Test hodnotí spotřebu kyslíku při určitých rychlostech běhu. Je prováděn na běhátku a je vhodný především pro běžce a sportovce, u nichž je běh hlavním pohybem. Tento test je vhodné opakovat s odstupem času. Prvním měřením získáme individuální výchozí hodnoty, při opakovaném měření (např. po sezóně, změně tréninku, před začátkem sezóny, atd) máme hodnoty s čím porovnat a vyhodnotit, jaký vliv mělo dané období na ekonomiku pohybu.

Obsah měření

  • Antropometrické vyšetření (hmotnost, výška)
  • Zátěžový test
  • Analýza výsledků

Test ekonomiky běhu

Po příchodu budete změřeni a zváženi pro správné nastavení testu. Následně se přibližně 5 minut zahřejete na běhátku při nízké rychlosti. Po zahřátí navazuje samotný test. Tento test trvá přibližně 9-12 minut. Předem jsou zvoleny rychlosti běhu (např. 12, 13, 14 a 15 km/h) a na každé rychlosti setrváte 3 minuty, než se přejde na vyšší rychlost. Hodnotí se spotřeba kyslíku a tepová frekvence. Test je prováděn se spiroergometrickou maskou. Po skončení test následuje cooldown fáze, analýza výsledků a jejích interpretace.

Jak se chovat před testem

Na test byste měli přijít zdraví a odpočatí. Nedoporučujeme absolvovat náročnou fyzickou zátěž alespoň 24 hodin před testem. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydrovaný a na lačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu (2-3 hodiny). Na testování si přineste s sebou vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a drobnou svačinu.

Cena

1 800 Kč

Rezervace

Rezervace termínu diagnostiky je možná prostřednictvím emailu vojtech.grun@fsps.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info