• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:40
  • Stránka číslo: 32

Sportovní akce

5. 5. 2017

Hravé pohybové aktivity pro seniory a osoby s postižením

Akreditace MPSV č.j.: 2014/1124-PC/SP/PP

KDY: 5. - 6. 5. 2017 16 vyučovacích hodin
KDE: tělocvična a učebna Fakulty sportovních studií, Univerzitní kampus
Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

Jaké pohybové aktivity jsou vhodné pro osoby s tělesným, zrakovým či sluchovým
postižením? Můžeme cvičit se seniory? Patří žonglování jenom do cirkusu?
Odpovědi na tyto a další otázky najdete v tomto kurzu pod vedením
kvalifikovaných lektorek z Fakulty sportovních studií. Dále se např. dozvíte,
jak úzce je spjata psychika s pohybovým projevem nebo kterou pohybovou aktivitu
zvolit právě pro vaši cílovou skupinu, aby co nejlépe vyhovovala jejím potřebám.
Pojďte si s námi hrát, cvičit, komunikovat, relaxovat a odneste si s sebou do
praxe mnoho nových námětů a inspirací!

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ: Přihlašování je možné do 23. 4. 2017 přes Obchodní centrum,
zde: https://is.muni.cz/obchod/baleni/102650

Více informací v příloze.

Přiložený soubor

hraveapohyboveaktivity_kurz_05_2017.pdf