Aplikace strečinku - statický strečink

Stoj mírně rozkročný – otočit hlavu vpravo – hlava rovně – otočit hlavu vlevo – hlava rovně

cvikcvikcvik

Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – předklon hlavy – záklon hlavy – hlava rovně

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – úklon hlavy vpravo – hlava rovně – úklon hlavy vlevo – hlava rovně

cvikcvikcvikcvikcvik

Stoj mírně rozkročný – ruce v týl – tlakem dlaní do týla předklon hlavy - zpět

cvikcvikcvikcvik

Stoj mírně rozkročný – skrčit vzpažmo ruce na čelo – tlakem na čelo záklon hlavy – zpět

cvikcvik

. Leh skrčmo pravou (levou) – přitáhnout koleno skrčené nohy k hrudníku - leh

cvikcvik

Vzpor klečmo – vzpor klečmo ohnutě- vzpor klečmo prohnutě – vzpor klečmo

cvikcvik

Vzpor klečmo sedmo, paže v prodloužení trupu

cvikcvik

Sed roznožný skrčmo pravou (levou) – předklon trupu k natažené noze

cvikcvik

Sed roznožný – předklon trupu – podpor na předloktích v sedu roznožném

cvikcvik

Leh skrčmo chodidla k sobě

cvikcvik

Leh pokrčmo, ruce v týl – otočit kolena vlevo (vpravo), současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, ruce v týl

cvikcvikcvik

Leh pokrčmo, upažit– otočit kolena vlevo (vpravo), levá (pravá) ruka tlačí kolena k podložce, současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, upažit

cvikcvikcvikcvik

Leh pokrčmo, vzpažit pravou (levou), připažit levou (pravou)

cvik

. Vzpor levou (pravou)vzadu sedmo skrčmo skřižmo levou (pravou) přednožný pravou (levou) – půlobrat, pravý (levý) loket tlačí na levé (pravé) koleno

cvik

Stoj mírně rozkročný – zapažit poníž, prsty propletené – hluboký ohnutý předklon - vzpřim

cvik

Podpor ležmo na předloktích prohnutě

cvik

Stoj mírně rozkročný - pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, pravé na levém – úklon vlevo (vpravo) – vzpřim

cvikcvikcvikcvik

Stoj mírně rozkročný – hluboký ohnutý předklon - vzpřim

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – otočit trup obratem vzad, dlaněmi se zapřít o zeď

cvikcvik

Leh pokrčmo

cvik

Stoj mírně rozkročný – vzpažit, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), dlaň položena na zádech, vzpažit pokrčmo pravou (levou), uchopit loket levé (pravé)

cvikcvik

Vzpor klečmo, prsty směřují ke kolenům

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – předpažit skrčmo pravou (levou), dlaň položena na rameno levé, předpažit pokrčmo levou (pravou), uchopit loket pravé (levé)

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), zapažit skrčmo pravou (levou), prsty semknuty

cvikcvik

Stoj mírně rozkročný – vzpažit vzhůru, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny

cvik

Stoj mírně rozkročný – zapažit – ruce dovnitř – dlaně dolu – prsty propleteny – zapažit povýš

cvikcvikcvik

Sed klečmo, pravá (levá) přednožit – paže podél těla, dlaně dolu

cvik

Klek na levé (pravé) – přenos hmotnosti na pravou (levou) pohybem pánví vpřed

cvikcvik

Klek na pravé (levé) – skrčit – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím - přenos hmotnosti na levou (pravou) pohybem pánví vpřed

cvikcvik

Podpor na předloktích vzadu sedmo – pravá (levá) skrčit podél těla

cvik

Leh na levém (pravém) boku – hlava podepřená paží – pravá (levá) zanožit skrčmo – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím

cvikcvik

Sed skrčmo přednožný pravou (levou) – levou (pravou) dolní končetinu rotací zevnitř položit na pravé stehno – předpažit – předklonit, snaha o dosažení špiček

cvikcvik

Sed roznožný – předklonit k pravé (levé)

cvik

Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) - uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím

cvikcvik

Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) - uchopit za nárt pravou (levou) paží, přitáhnout k hýždím – levou (pravou) paží opřít o zeď

cvikcvik

Mírný podřep zánožný pravou (levou) – opřít předloktím o zeď – propnout levou dolní končetinu v koleni, paty držet na zemi

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

Sed skrčmo přednožný levou (pravou) – pravou (levou) dolní končetinu rotovat zevnitř a přitáhnout nahoru směrem k hrudníku

cvikcvik

Leh skrčmo přednožný pravou (levou) – uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

Klek na pravé (levé) – předklonem přenos hmotnosti na levou (pravou) dolní končetinu – v konečné fázi pohybu polohu stabilizují paže dotýkající se podložky

cvikcvik

Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – leh

cvikcvikcvik

Sed pokrčmo – kolena od sebe – lokty tlačíme dolní končetiny směrem k podložce

cvikcvik

Leh přednožný pravou (levou) skrčmo - uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku

cvik

Dřep rozkročný na celých chodidlech – lokty tlačit kolena od sebe

cvikcvik

Leh skrčmo – přitáhnout kolena k hrudníku

cvikcvik

Leh na břiše skrčmo pravou (levou) zevnitř – pravou dolní končetinu přitáhnout za nárt k hýždím

cvikcvik

Leh pokrčmo – chodidla u sebe - kolena co nejvíce od sebe

cvikcvik

– Leh – přednožit – rozkročit

cvik

Vzpor vznesmo - dolní končetiny v prodloužení trupu horizontálně – přechod do lehu vznesmo, špičky na podložce – přechod do lehu vznesmo pokrčmo, kolena a špičky na podložce – a zpět

cvikcvikcvikcvikcvik

Mírný stoj rozkročný – upažit vzad pokrčmo zevnitř – zapřít se o zeď a protáhnout prsní svaly

cvikcvikcvik

– Leh pokrčmo – levou (pravou) dolní končetinu zevnitř položit ke kolenu pravé (levé) – přitáhnout nataženou pravou dolní končetinu směrem k hrudníku a zpět

cvikcvikcvikcvik

Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – předklon, předloktí se dotýká podložky – předklon nad levou (pravou) dolní končetinu, předloktí se dotýká podložky

cvikcvikcvik