Formuláře

Žádosti se podávají těmito způsoby:

A) přes IS MU - Student - Během studia - Úřadovna - Podání nové žádosti

 • Žádosti Bc. a NMgr.
  např. doregistrování/odregistrování předmětů, odložení uzavření semestru (OUS), výjimka ze SZŘ
 • Bc. a NMgr. omluvení nepřítomnosti
   
 • Žádost o přerušení studia
 • Oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení na FSpS
   
 • Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia na FSpS
  Studenti, kteří absolvovali předměty na jiné VŠ podávají žádost prostřednictvím písemného formuláře, který si mailem mohou vyžádat na studijním oddělení FSpS (studijni@fsps.muni.cz).
   
 • Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném jazyce
 • Žádost o skrytí příloh závěrečné práce
   
 • Oznámení o zanechání studia na FSpS

B) v ISu mimo úřadovnu

 • Oprava úspěšného hodnocení - postup

C) na vytištěném formuláři

Žádosti vyplňujte prosím na počítači, připojte podpis a odevzdejte na studijní oddělení FSpS.