Předměty SZZ

Okruhy otázek k SZZ jsou dostupné v Informačním systému MU (IS) po přihlášení.

Bakalářské studium

Obor Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Pedagogika a psychologie Pedagogické a sociální aspekty sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

Obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace trenérství Specializace trenérství
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu

studenti přijatí od roku 2016:
Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - florbal
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - fotbal Specializace rozhodcovství - fotbal
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - lední hokej Specializace rozhodcovství - lední hokej
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, geografie a aktivní formy cestovního ruchu
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu
Základy ekonomie, management a marketing

Obor Management sportu, směr Management sportu / bez směru

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie Ekonomika, management a financování sportu
Lékařsko - biologické vědy Společenskovědní témata se zaměřením na sport
Management a marketing se zaměřením na prostředí sportu Sportovní edukace pro manažery
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu  
Teorie tělesné výchovy a sportu  

Obor Management sportu, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, management a marketing
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Regenerace a výživa ve sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Regenerace a výživa Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Regenerace a výživa
Sportovní medicína Základy společenských věd
Teorie tělesné výchovy a sportu Základy sportovního tréninku

Obor Speciální edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Fyziologie a medicína zátěže
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Sportovní osobnost, sebeobrana a teorie úpolů
Teorie úpolů a výcvik sebeobrany Základy práva a bezpečnosti
Základy práva a bezpečnosti  

Obor Fyzioterapie

studenti přijatí do roku 2013: studenti přijatí od roku 2014:
Obhajoba bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Fyzikální terapie Fyzikální terapie
Fyzioterapie v klinických oborech Fyzioterapie v klinických oborech
Kinezioterapie Obecná a sportovní kinezioterapie
Praktická zkouška z fyzioterapie Praktická zkouška z fyzioterapie

Navazující magisterské studium

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Sportovní edukace

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Aktuální problémy sportovní edukace
Tělesná výchova s didaktikou Pedagogika a psychologie pro učitele
  Tělesná výchova s didaktikou

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Kondiční trenér

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
  Teorie kondičního tréninku

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogické a psychologické aspekty sportovní edukace bezpečnostních složek
Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek

Obor Management sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Ekonomie veřejného sektoru Ekonomie veřejného sektoru
Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu

Obor Aplikovaná kineziologie

studenti přijatí od roku 2015:
Obhajoba magisterské práce
Aplikovaná kineziologie a antropomotorika
Aplikovaná regenerace a výživa
Pedagogickopsychologické a sociologické aspekty zdraví
Praktická zkouška práce s klientem

Obor Kondiční trenér

studenti přijatí od roku 2017:
Obhajoba magisterské práce
Fyziologické, anatomické a biomechanické aspekty kondičního tréninku
Kondiční trénink, regenerace a výživa ve sportu, práce s klientem
Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty sportovního tréninku