Předměty SZZ

Okruhy otázek k SZZ jsou dostupné v Informačním systému MU (IS) po přihlášení.

Předměty SZZ pro studenty přijaté od roku 2019 do studijních programů dle nové akreditace.

Bakalářské studium

Obor Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Pedagogika a psychologie Pedagogické a sociální aspekty sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

Obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace trenérství Specializace trenérství
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu

studenti přijatí od roku 2016:
Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - florbal
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - fotbal Specializace rozhodcovství - fotbal
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - lední hokej Specializace rozhodcovství - lední hokej
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, geografie a aktivní formy cestovního ruchu
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu
Základy ekonomie, management a marketing

Obor Management sportu, směr Management sportu / bez směru

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie Ekonomika, management a financování sportu
Lékařsko - biologické vědy Společenskovědní témata se zaměřením na sport
Management a marketing se zaměřením na prostředí sportu Sportovní edukace pro manažery
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu  
Teorie tělesné výchovy a sportu  

Obor Management sportu, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, management a marketing
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Regenerace a výživa ve sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Regenerace a výživa Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Regenerace a výživa
Sportovní medicína Základy společenských věd
Teorie tělesné výchovy a sportu Základy sportovního tréninku

Obor Speciální edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Fyziologie a medicína zátěže
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Sportovní osobnost, sebeobrana a teorie úpolů
Teorie úpolů a výcvik sebeobrany Základy práva a bezpečnosti
Základy práva a bezpečnosti  

Obor Fyzioterapie

studenti přijatí do roku 2013: studenti přijatí od roku 2014:
Obhajoba bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Fyzikální terapie Fyzikální terapie
Fyzioterapie v klinických oborech Fyzioterapie v klinických oborech
Kinezioterapie Obecná a sportovní kinezioterapie
Praktická zkouška z fyzioterapie Praktická zkouška z fyzioterapie

Navazující magisterské studium

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Sportovní edukace

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Aktuální problémy sportovní edukace
Tělesná výchova s didaktikou Pedagogika a psychologie pro učitele
  Tělesná výchova s didaktikou

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Kondiční trenér

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
  Teorie kondičního tréninku

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogické a psychologické aspekty sportovní edukace bezpečnostních složek
Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek

Obor Management sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Ekonomie veřejného sektoru Ekonomie veřejného sektoru
Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu

Obor Aplikovaná kineziologie

studenti přijatí od roku 2015:
Obhajoba magisterské práce
Aplikovaná kineziologie a antropomotorika
Aplikovaná regenerace a výživa
Pedagogickopsychologické a sociologické aspekty zdraví
Praktická zkouška práce s klientem

Obor Kondiční trenér

studenti přijatí od roku 2017:
Obhajoba magisterské práce
Fyziologické, anatomické a biomechanické aspekty kondičního tréninku
Kondiční trénink, regenerace a výživa ve sportu, práce s klientem
Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty sportovního tréninku