Průkazy studentů

Průkaz na MU slouží:

  •  k identifikaci (na studijním oddělení, u zkoušky.),
  •  ke vstupu do učeben, budov, knihovny,
  •  k vypůjčení knih v knihovně,
  •  při používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů
  •  průkaz ISIC i k uplatnění studentských slev a stravování v menze.

Podmínkou k tomu, aby mohl být průkaz zhotoven, je fotografie v ISu a úhrada průkazu. Pokud  neproběhne vyfotografování v den zápisu, je nutné učinit tak co nejdřív na Komenského nám. 2 (budova bývalé LF), místnost 014 (přízemí vlevo). Zanesení fotografie do IS MU je povinné.

  • Informace o fotografování na MU
  • Více o focení a fotografiích v IS MU (Osobní administrativa _ Nápověda _ Komunikace _ Lidé)
  • Také si můžete vložit k oficiální fotografii svoji soukromou podobenku nebo nastavit zobrazování své fotografie v IS MU (Osobní administrativa _ Moje Osobní stránka)

Průkazy se vydávají v úředních hodinách na studijním oddělení FSpS.

Jakmile budou karty k dispozici, budete obesláni e-mailem o možnosti vyzvednutí.


Průkaz si objednáváte podle typu studia:

1. První Průkaz studenta

Každý student na studentskou kartu částečně finančně přispívá. Nově přijatý student prezenčního studia, objednává prostřednictvím obchodního centra Průkaz první vydání pro rok 2019/2020 FSpS.

Na konci objednávky se Vám zobrazí platební údaje. Je nutné pečlivě vyplnit variabilní symbol – podle něj je přiřazována platba.
Více informací viz Studentské průkazy na MU.

2. Přelepka na ISIC

Přelepka na ISIC slouží k prodloužení platnosti karty a je potřebná v případě, že chcete uplatňovat studentské slevy.

Revalidační přelepku ISIC pro každý další akademický rok, tj. od 2. ročníku dále, si poté, co splníte podmínky zápisu do semestru a podáte žádost o zápis do semestru, objednáte přes Obchodní centrum MU Revalidační přelepka ISIC pro rok 2019/2020 FSpS. Objednávat přelepku je možné od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

Osobní administrativa _Obchodní centrum _Oddělení jednotlivých fakult _Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC

Na nový průkaz v roce vydání se přelepka nekupuje!  (Průkaz vydaný v září 2019 nepotřebuje přelepku pro ak. rok 2019/2020.)

Přelepku si objednáte v obchodním centru  a po přičtení částky na účet MU si ji můžete vyzvednout na studijním oddělení

3. Ztráta průkazu

V případě ztráty, krádeže, nebo poškození karty hradí student celou výrobu nové karty. Objednává si ji v obchodním centru dle typu průkazu - průkaz ISIC, průkaz kombinovaného studia .

Průkaz ISIC - ztráta pro akademický rok 2019/2020
Průkaz studenta kombinovaného studia - ztráta pro akademický rok 2019/2020

Teprve po přičtení platby na účet MU dává referentka pokyn k tisku nové karty. O možnostech jejího vyzvednutí Vás bude informovat na univerzitní mail.

4. Karta absolventa

Jde o produkt, který MU nabízí výhradně svým absolventům a který jim umožňuje využívat některých univerzitních výhod i po ukončení studia. Veškeré informace o kartách a výhodách s jejich držením spojených jsou k nalezení na  absolventském webu.

Karta kromě výhod a benefitů nabízených Masarykovou univerzitou přináší rovněž řadu komerčních výhod zprostředkovaných společností ve spolupráci s níž karty absolventa vydáváme – GTS ALIVE . Více zde: http://www.alivekarta.cz/.

Absolventi si Kartu absolventa budou moci zakoupit přes Obchodní centrum IS, tak jako je tomu např. u ISIC-u. Platba bude možná bankovním převodem, kartou či v hotovosti na RMU, Odbor vnějších vztahů a marketingu. Odběr buď osobní na RMU anebo si absolvent bude moci nechat kartu zaslat poštou.


Směrnice MU č.3/2017 - Identifikační průkazy Masarykovy univerzity
Pokyn MU č. 5/17 - Stanovení cen identifikačních průkazů
Směrnice děkana č. 13/2017 - Fotografie a studijní průkaz studenta FSpS
 

Případné dotazy zodpovídá Dana Szeinerová, szeinerova@fsps.muni.cz, tel. 549 49 2017