Studijní katalog

Studijní plány bakalářského studia - prezenční forma

Obor Animátor sportovních aktivit (ASAK) - prezenční forma

Studijní plány druhého oboru v kombinaci s ASAK jsou dostupné
- kombinace s Pedagogickou fakultou MU
- kombinace s Filozofickou fakultou MU
- kombinace s Fakultou sociálních studií MU
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2002 Základy filozofie 2 kr. zk 1 0 Moudr, V.
bp2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2010 Volejbal 3 kr. zk 0 2 Šamšula, J.
bp2011 Plavání I 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2012 Lyžování A 4 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
bp2151 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2008 Rytmická gymnastika a tance 1 kr. z 0 1 Skotáková, A.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2031 Základy psychologie 2 kr. zk 1 0 Válková, H.
bp2032 Základy sociologie 2 kr. zk 1 0 Sekot, A.
bp2036 Plavání II 2 kr. zk 0 1 Hlavoňová, D.
bp2038 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bp2043 Basketbal 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
bp2152 Atletika I 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
bp2218 Základy ekonomie 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2276 Cyklistika MTB 2 kr. z 0 1 Hřebíčková, S.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2035 Sportovní gymnastika I 1 kr. z 0 1 Hedbávný, P.
bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2153 Atletika II 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
bp2272 Florbal / Softbal 3 kr. zk 0 2 Pavlík, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2057 Sportovní gymnastika II 1 kr. z 0 1 Hedbávný, P.
bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2079 Sportovní traumatologie 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
bp2083 Plavání III 2 kr. zk 0 1 Hlavoňová, D.
bp2085 Vodní turistika 2 kr. z 0 0 kurz 5D Hrazdíra, E.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2104 Fotbal 2 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2154 Atletika III 2 kr. zk 0 1 Cacek, J.
bp2321 Úvodní praxe průběžná I. 2 kr. z 0 1 Valkounová, E.
Student volí jeden předmět z:
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2081 Zdravotní tělesná výchova 3 kr. zk 1 1 Grmela, R.
bp2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2098 Úvodní praxe průběžná II 2 kr. z 0 1 Valkounová, E.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 2 Starec, P.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2253 Zkouška z turistiky a sportů v přírodě 1 kr. zk Hřebíčková, S.
bp2274 Zkouška z gymnastiky a tanců 1 kr. zk 0 0 Svobodová, L.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
bp2295 Sociologie, filozofie sportu 5 kr. zk 1 0 Sekot, A.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2103 Psychomotorika 1 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2278 Zkouška ze sportovních her 1 kr. zk 0 0 Nykodým, J.

Obor Fyzioterapie (FYZI) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp1131 Biologie 1 kr. z 2 0 Klášterecká, R.
bp1136 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1138 Vyšetřovací metody I 4 kr. z 0 4 Janoušek, D.
bp1801 Sportovní příprava 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
bp1802 Základy gymnastických a úpolových sportů 1 kr. z 0 1 Reguli, Z.
bp1803 Základy kinezioterapie I 2 kr. z 0 2 Janoušek, D.
bp1804 Zimní výcvikový kurz 2 kr. z 0 0 5 D Ondráček, J.
bp1809 Plavecké sporty 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp1830 Anatomie I 3 kr. z 2 2 Horáčková, L.
bp1834 Latina, lékařská terminologie 2 kr. zk 0 2 Slíva, J.
bp1837 Úvod do fyzioterapie I 2 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1841 English For Physiotherapists 3 kr. zk 0 2 Kubrická, J.
bp1852 Biochemie 2 kr. zk 1 0 Kašparovský, T.
bp1863 Fyzikální terapie I 2 kr. zk 2 0 Pospíšil, P.
bp1864 Didaktika tělesné výchovy 1 kr. z 1 0 Jůva, V.
bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I 2 kr. z 0 3 Struhár, I.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp1102 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp1133 Kineziologie 1 kr. z 1 0 Zvonař, M.
bp1147 Odborná praxe I 3 kr. z 0 0 4 týdny Vysoký, R.
bp1148 Patologie 1 kr. z 2 0 Lenz, J.
bp1264 Fyzikální terapie II 2 kr. k 1 0 Šoltés Mertová, K.
bp1806 Základy kinezioterapie II 2 kr. k 0 2 Janoušek, D.
bp1812 Základy speciální pedagogiky 1 kr. k 1 0 Skotáková, A.
bp1839 Anatomie II 3 kr. zk 2 2 Vomela, J.
bp1842 Fyziologie člověka 2 kr. zk 0 2 Vomela, J.
bp1843 Fyzioterapie I 2 kr. zk 0 4 Vysoký, R.
bp1844 Chirurgie 2 kr. zk 2 0 Vomela, J.
bp1849 Úvod do fyzioterapie II 2 kr. k 1 0 Vysoký, R.
bp1850 Vyšetřovací metody II 3 kr. zk 0 3 Janoušek, D.
bp1854 Biomechanika 2 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
bp1887 Biofyzika 2 kr. zk 2 0 Kolářová, J.
bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II 2 kr. z 0 2 Struhár, I.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp1146 Neurofyziologie 1 kr. z 1 0 Vomela, J.
bp1169 Balneologie 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1171 Fyzioterapie II 3 kr. z 0 6 Vysoký, R.
bp1172 Interní lékařství I 1 kr. z 2 0 Vorlíček, J.
bp1174 Neurologie I 1 kr. z 2 0 Kapounková, K.
bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III 2 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
bp1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech 2 kr. k 0 2 Vysoký, R.
bp1808 Tělovýchovné lékařství 1 kr. k 1 0 Vomela, J.
bp1810 Teorie sportovního tréninku 2 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
bp1811 Základy filosofie a etiky 1 kr. z 1 0 Moudr, V.
bp1865 Fyzikální terapie III 2 kr. zk 1 0 Šoltés Mertová, K.
bp1867 Administrativní práce ve zdravotnictví 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1873 Klinická kineziologie I 2 kr. z 2 0 Zvonař, M.
bp1875 Odborná praxe II 3 kr. z 0 0 3 týdny Vysoký, R.
bp1877 Pedagogika a psychologie 1 kr. k 0 1 Jůva, V.
bp1878 Traumatologie 2 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I 4 kr. zk 0 4 Pospíšil, P.
bp1925 Fyziologie tělesné zátěže 3 kr. zk 2 1 Kapounková, K.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp1170 Neurologie II 2 kr. zk 2 0 Kapounková, K.
bp1184 Fyzioterapie III 3 kr. z 0 6 Vysoký, R.
bp1186 Klinická kineziologie II 1 kr. z 1 0 Pospíšil, P.
bp1188 Odborná praxe III 3 kr. z 0 0 4 týdny Vysoký, R.
bp1193 Zobrazovací metody 1 kr. z 1 0 Vomela, J.
bp1266 Fyzikální terapie IV 2 kr. zk 1 0 Šoltés Mertová, K.
bp1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV 2 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
bp1813 Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství 2 kr. k 0 2 Vysoký, R.
bp1814 Letní výcvikový kurz 3 kr. z 0 0 5 D Hřebíčková, S.
bp1815 Sportovní fyzioterapie 2 kr. k 0 1 Janoušek, D.
bp1882 Ergoterapie 2 kr. k 0 1 Vysoký, R.
bp1885 Interní lékařství II 2 kr. zk 2 0 Vorlíček, J.
bp1889 Ortopedie 2 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II 3 kr. zk 0 4 Pospíšil, P.
bp1892 Zdravotní tělesná výchova 1 kr. zk 0 1 Grmela, R.
bp2999 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp1196 Gynekologie a porodnictví 2 kr. zk 1 0 Tomášková, I.
bp1197 Klinická kineziologie III 2 kr. zk 1 0 Pospíšil, P.
bp1200 Pediatrie 2 kr. zk 1 0 Tomášková, I.
bp1816 Kompenzace a regenerace ve sportu 1 kr. z 0 1 Struhár, I.
bp1817 Patofyziologie tělesné zátěže 2 kr. zk 2 0 Vysoký, R.
bp1894 Aplikovaná fyzioterapie v neurologii 1 kr. k 1 0 Debowská, D.
bp1899 Odborná praxe IV 3 kr. z 0 0 3 týdny Vysoký, R.
bp1926 Psychiatrie 1 kr. zk 1 0 Reguli, H.
bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III 4 kr. zk 0 4 Pospíšil, P.
bp1995 Fyzioterapie IV 4 kr. z 0 10 Vysoký, R.
bp1998 Klinická psychologie 1 kr. k 0 1 Reguli, H.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp1135 Lékařská etika 2 kr. k 0 1 Hajdů, M.
bp1190 Vývojová neurologie 1 kr. z 0 1 Vomela, J.
bp1205 Základy sociální a pracovní rehabilitace 1 kr. z 1 0 Zimmermannová, M.
bp1209 Farmakologie 1 kr. z 1 0 Tomášková, I.
bp1210 Fyzioterapie V 5 kr. zk 0 10 Vysoký, R.
bp1211 Právo ve zdravotnictví 2 kr. z 0 2 Koščík, M.
bp1818 Základy psychologie sportu a zdraví 1 kr. z 1 0 Válková, H.
bp1819 Základy sportovní výživy 1 kr. z 0 1 Hrnčiříková, I.
bp1912 Protetika a ortetika 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
bp1914 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu IV 3 kr. zk 0 2 Pospíšil, P.
bp2919 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
 
Podzimní i jarní semestr - e-lerningová forma
Volitelné předměty pouze pro obor FYZIOTERAPIE
bp8001 Physical therapy I 1 kr. z 15h e-learning Moc Králová, D.
bp8002 Physical therapy II 1 kr. z 15h e-learning Moc Králová, D.
bp8003 Physical therapy III 1 kr. z 15h e-learning Moc Králová, D.
bp8004 Physical therapy IV 1 kr. z 15h e-learning Moc Králová, D.
bp8005 Kinesiology 1 kr. z 0 0 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8006 Clinical kinesiology I 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8007 Clinical kinesiology II 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8008 Clinical kinesiology III 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8009 Introduction to physiotherapy - propaedeutics I 1 kr. z 0 0 15h e-learning Řezaninová, J.
bp8010 Introduction to physiotherapy - propaedeutics II 1 kr. z 0 0 15h e-learning Řezaninová, J.
bp8011 Examination methods I (in English) 1 kr. z 0 0 15h e-learning Řezaninová, J.
bp8012 Examination methods II (in English) 1 kr. z 0 0 15h e-learning Řezaninová, J.
bp8013 Basics of diagnostics and therapy of the musculoskeletal system disorders I 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8014 Basics of diagnostics and therapy of the musculoskeletal system disorders II 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8015 Basics of diagnostics and therapy of the musculoskeletal system disorders III 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.
bp8016 Basics of diagnostics and therapy of the musculoskeletal system disorders IV 1 kr. z 15h e-learning Pospíšil, P.

Obor Management sportu (MAN) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
BPE_ZEKO Základy ekonomie 4 kr. zk 2 0 Jandová, M.
BPP_ZAPR Základy práva 4 kr. zk 1 1 Foltas, T.
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2013 Lyžování B 2 kr. z kurz 6D Ondráček, J.
bp2014 Základy matematiky 5 kr. zk 1 2 Racek, O.
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2308 Základy anatomie a fyziologie 5 kr. zk 2 1 Vomela, J.
bp2340 Základy filozofie 4 kr. zk 1 1 Moudr, V.
bp3216 Sportovní hry I 1 kr. z 0 1 Starec, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
BPH_ZMAR Základy marketingu 5 kr. zk 2 1 Kašparová, K.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2052 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2341 Dějiny sportu 5 kr. zk 1 2 Strachová, M.
bp2342 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 2 1 Sekot, A.
bp2390 Gymnastika MAN 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2443 Management sportovních aktivit v CR I. 5 kr. zk 1 1 Racek, O.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 8 kr. zk 2 2 Vodáková, J.
BPH_ZMAN Základy managementu 5 kr. zk 2 1 Blažek, L.
BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy 8 kr. zk 2 2 Jahoda, R.
bp2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2320 Plavání MAN 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2344 Základy statistiky 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
BPF_FIRI Finanční řízení 6 kr. zk 2 2 Kalouda, F.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2309 Vodní turistika 3 kr. z 0 0 kurz 5D Hrazdíra, E.
bp2447 Marketing sportu 6 kr. zk 1 2 Racek, O.
bp2448 Odborná praxe I 6 kr. z 0 2 Strachová, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2062 Management ve sportu 6 kr. zk 1 2 Novotný, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BPF_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 2 Vodáková, J.
BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Suchánek, P.
BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 2 Špalek, J.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2240 Angličtina pro manažery 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp2282 Průpravné úpoly pro TV a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2306 Smluvní vztahy ve sportu 5 kr. zk 2 1 Skryja, P.
bp2322 Sportovní hry II 1 kr. z 0 1 Starec, P.
bp2449 Odborná praxe II. 6 kr. z 0 2 Strachová, M.
bp2450 Kultura projevu a komunikace 3 kr. zk 0 2 Hurych, E.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BPF_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 2 Vodáková, J.
BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 2 Suchánek, P.
BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 2 Špalek, J.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 8 kr. zk 2 2 Hyánek, V.
bp2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2088 Týmové dovednosti 4 kr. zk 1 1 Heiland Trávníková, D.
bp2345 Řízení lidských zdrojů ve sportu 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BPF_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z 0 2 Vodáková, J.
BPH_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z 0 2 Suchánek, P.
BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z 0 2 Špalek, J.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.

Směr Rozhodčí fotbalu (RF) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp1245 Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu 5 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp1247 Sportovní hry z aspektu kineziologie 4 kr. zk 0 0 kurz 5 D Nykodým, J.
bp1249 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu I 4 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp1251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2065 Základy plavání 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp1254 Ekonomické činnosti ve sportu I - Ekonomie a marketing 5 kr. zk 1 0 Racek, O.
bp1255 Právní a sociální aspekty sportu I 3 kr. z 1 0 Skryja, P.
bp1256 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp1257 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu II 4 kr. zk 0 1 Bedřich, L.
bp1259 Praxe rozhodčího fotbalu I 6 kr. z 0 0 Racek, O.
bp1261 Management utkání 2 - Technika řízení utkání ve fotbalu 3 kr. z 1 1 Racek, O.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 2 Starec, P.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2264 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
bp2289 Právní a sociální aspekty ve sportu 2 4 kr. zk 1 0 Skryja, P.
bp2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 1 0 Zvonař, M.
bp2363 Jazyková příprava I 2 kr. z 0 1 Prucklová, R.
bp2365 Praxe rozhodčího fotbalu II 6 kr. z 0 0 Racek, O.
bp2367 Management utkání 3 - Taktika řízení utkání ve fotbalu 3 kr. z 0 1 Racek, O.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 1 Hurych, E.
bp2371 Jazyková příprava II 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp2372 Praxe rozhodčího fotbalu III 6 kr. z 0 0 Racek, O.
bp2375 Management utkání IV - Strategie řízení utkání ve fotbalu, řešení krizových situací 4 kr. zk 0 1 Bedřich, L.
bp2378 Aplikované psychosociální vědy III 3 kr. zk 1 0 Hurych, E.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu II - Management 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2379 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2380 Praxe rozhodčího fotbalu IV 6 kr. z 0 0 Racek, O.
bp2399 Kondiční cvičení 2 3 kr. zk 0 2 Racek, O.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2123 Teorie sportovního tréninku II 5 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2377 Etika a standardy chování ve sportu 3 kr. zk 1 0 Moudr, V.
bp2385 Praxe rozhodčího fotbalu V 6 kr. z 0 0 Racek, O.

Směr Rozhodčí ledního hokeje (RH) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp1246 Dějiny sportu a rozhodcovství ledního hokeje 5 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp1247 Sportovní hry z aspektu kineziologie 4 kr. zk 0 0 kurz 5 D Nykodým, J.
bp1250 Management utkání 1 - Pravidla ledního hokeje I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp1251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2065 Základy plavání 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp1254 Ekonomické činnosti ve sportu I - Ekonomie a marketing 5 kr. zk 1 0 Racek, O.
bp1255 Právní a sociální aspekty sportu I 3 kr. z 1 0 Skryja, P.
bp1256 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp1258 Management utkání 1 - Pravidla ledního hokeje II 4 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
bp1260 Praxe rozhodčího ledního hokeje I 6 kr. z 0 0 Nykodým, J.
bp1262 Management utkání 2 - Technika řízení utkání v ledním hokeji 3 kr. z 1 1 Nykodým, J.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 2 Starec, P.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2264 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
bp2289 Právní a sociální aspekty ve sportu 2 4 kr. zk 1 0 Skryja, P.
bp2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 1 0 Zvonař, M.
bp2363 Jazyková příprava I 2 kr. z 0 1 Prucklová, R.
bp2366 Praxe rozhodčího ledního hokeje II 6 kr. z 0 0 Nykodým, J.
bp2368 Management utkání 3 - Taktika řízení utkání v ledním hokeji 3 kr. z 0 1 Nykodým, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 1 Hurych, E.
bp2371 Jazyková příprava II 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp2373 Praxe rozhodčího ledního hokeje III 6 kr. z 0 0 Nykodým, J.
bp2376 Management utkání IV - Strategie řízení utkání v ledním hokeji, řešení krizových situací 5 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
bp2378 Aplikované psychosociální vědy III 3 kr. zk 1 0 Hurych, E.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu II - Management 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2379 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2381 Praxe rozhodčího ledního hokeje IV 6 kr. z 0 0 Nykodým, J.
bp2398 Kondiční cvičení 2 3 kr. zk 0 2 Nykodým, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2123 Teorie sportovního tréninku II 5 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2377 Etika a standardy chování ve sportu 3 kr. zk 1 0 Moudr, V.
bp2386 Praxe rozhodčího ledního hokeje V 6 kr. z 0 0 Nykodým, J.

Směr Rozhodčí florbalu (RFL) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp1247 Sportovní hry z aspektu kineziologie 4 kr. zk 0 0 kurz 5 D Nykodým, J.
bp1251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2065 Základy plavání 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2383 Dějiny sportu a rozhodcovství florbalu 5 kr. zk 1 1 Starec, P.
bp2384 Management utkání 1 - Pravidla florbalu I 4 kr. zk 1 1 Starec, P.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp1254 Ekonomické činnosti ve sportu I - Ekonomie a marketing 5 kr. zk 1 0 Racek, O.
bp1255 Právní a sociální aspekty sportu I 3 kr. z 1 0 Skryja, P.
bp1256 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 2 Starec, P.
bp2387 Management utkání 1 - Pravidla florbalu II 4 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2388 Praxe rozhodčího florbalu I 6 kr. z 0 0 Starec, P.
bp2389 Management utkání 2 - Technika řízení utkání ve florbalu 3 kr. z 1 1 Starec, P.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2264 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
bp2289 Právní a sociální aspekty ve sportu 2 4 kr. zk 1 0 Skryja, P.
bp2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 1 0 Zvonař, M.
bp2363 Jazyková příprava I 2 kr. z 0 1 Prucklová, R.
bp2391 Praxe rozhodčího florbalu II 6 kr. z 0 0 Starec, P.
bp2392 Management utkání 3 - Taktika řízení utkání ve florbalu 3 kr. z 0 1 Starec, P.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 1 Hurych, E.
bp2371 Jazyková příprava II 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp2378 Aplikované psychosociální vědy III 3 kr. zk 1 0 Hurych, E.
bp2393 Praxe rozhodčího florbalu III 6 kr. z 0 0 Starec, P.
bp2394 Management utkání IV - Strategie řízení utkání ve florbalu, řešení krizových situací 5 kr. zk 0 1 Starec, P.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu II - Management 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2379 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2395 Praxe rozhodčího florbalu IV 6 kr. z 0 0 Starec, P.
bp2396 Kondiční cvičení 2 3 kr. zk 0 2 Starec, P.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2123 Teorie sportovního tréninku II 5 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2377 Etika a standardy chování ve sportu 3 kr. zk 1 0 Moudr, V.
bp2397 Praxe rozhodčího florbalu V 6 kr. z 0 0 Starec, P.

Obor Regenerace a výživa ve sportu (RVS) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp1804 Zimní výcvikový kurz 2 kr. z 0 0 5 D Ondráček, J.
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2002 Základy filozofie 2 kr. zk 1 0 Moudr, V.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2021 Výchova ke zdraví 3 kr. zk 1 0 Hrnčiříková, I.
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2032 Základy sociologie 2 kr. zk 1 0 Sekot, A.
bp2233 Biochemie RVS 3 kr. zk 1 0 Juříková, J.
bp2316 Sportovní hry I 3 kr. zk 1 2 Nykodým, J.
bp2444 Bruslení 1 kr. z 0 1 Starec, P.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp2023 Gymnastická průprava 1 kr. z 0 1 Hedbávný, P.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2031 Základy psychologie 2 kr. zk 1 0 Válková, H.
bp2040 Harmonizační cvičení 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2041 Jóga 2 kr. z 0 1 Kapounková, K.
bp2217 Základy managementu a marketingu 2 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2218 Základy ekonomie 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2219 Základy zdravé výživy I 3 kr. zk 1 0 Hrnčiříková, I.
bp2222 Sportovní hry II 3 kr. zk 1 2 Nykodým, J.
bp2234 English For Nutritionists 4 kr. zk 0 2 Prucklová, R.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2066 Fyziologie výživy 3 kr. zk 1 1 Kumstát, M.
bp2156 Fyziologie pro RVS 5 kr. zk 2 2 Kapounková, K.
bp2162 Aplikované úpoly 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2220 Psychologie a sociologie ve sportu 4 kr. zk 1 2 Sekot, A.
bp2221 Praxe RVS I 3 kr. z 0 1 Kapounková, K.
bp2229 Doplňky stravy ve sportu 3 kr. zk 1 0 Kumstát, M.
bp2235 Plavání 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp1814 Letní výcvikový kurz 3 kr. z 0 0 5 D Hřebíčková, S.
bp2034 Základní gymnastika II 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2056 Práce s klientem 2 kr. zk 1 0 Válková, H.
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2079 Sportovní traumatologie 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2090 Fyzioterapie 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS 4 kr. zk 1 2 Grmela, R.
bp2223 Praxe RVS II 3 kr. z 0 1 Hrnčiříková, I.
bp2232 Základy zdravé výživy II 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2236 Fyziologie zátěže pro RVS 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2237 Kompenzační cvičení pro RVS 2 kr. zk 0 1 Grmela, R.
Student volí jeden předmět z:
bp2091 Klasická a sportovní masáž 4 kr. zk 1 2 Kapounková, K.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2067 Fyzikální terapie 4 kr. zk 2 0 Kapounková, K.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2112 Sportovní masáž 5 kr. zk 0 3 Kapounková, K.
bp2113 Zjišťování výživových zvyklostí 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2163 Pohybová terapie 2 kr. z 0 1 Skotáková, A.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2224 Praxe RVS III 3 kr. z 0 1 Kapounková, K.
bp2225 Patofyziologie 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2226 Kineziologie 3 kr. zk 0 1 Bernaciková, M.
bp2227 Terciární rehabilitace 2 kr. zk 0 1 Vysoký, R.
bp2231 Pohybové aktivity ve vodě 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2111 Regenerace ve sportu pro RVS 4 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2122 Výživa ve sportu 4 kr. zk 1 1 Kumstát, M.
bp2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS 4 kr. zk 1 2 Grmela, R.
bp2228 Praxe RVS IV 3 kr. z 0 1 Hrnčiříková, I.
bp2230 Programy s využitím netradičního náčiní 2 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
bp2242 Fitness - posilovna 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.

Obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2011 Plavání I 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2012 Lyžování A 4 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
bp2024 Základy ekonomie, managementu a marketingu 3 kr. zk 1 0 Racek, O.
bp2025 Veřejné právo 4 kr. zk 2 0 Reguli, Z.
bp2026 Průpravné úpoly 4 kr. zk 1 1 Vít, M.
bp2027 Pádová technika 3 kr. zk 0 1 Reguli, Z.
bp2151 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2912 Filozofie sportu 3 kr. zk 1 0 Moudr, V.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2028 Dějiny úpolových sportů 3 kr. zk 1 0 Reguli, Z.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2036 Plavání II 2 kr. zk 0 1 Hlavoňová, D.
bp2038 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bp2045 Soukromé právo 4 kr. zk 2 0 Reguli, Z.
bp2046 Box I 4 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
bp2047 Zápas I 4 kr. zk 0 3 Machát, J.
bp2048 Horolezectví I 3 kr. z 0 2 Jurečka, J.
bp2049 Horolezectví II 3 kr. z 0 0 kurz 5D Jurečka, J.
bp2152 Atletika I 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2035 Sportovní gymnastika I 1 kr. z 0 1 Hedbávný, P.
bp2068 Vybrané kapitoly z práva 4 kr. zk 2 0 Reguli, Z.
bp2069 Karate I 4 kr. zk 0 3 Čihounková, J.
bp2070 Džúdó I 4 kr. zk 0 3 Reguli, Z.
bp2071 Box II 3 kr. z 0 2 Reguli, Z.
bp2072 Zápas II 3 kr. z 0 2 Machát, J.
bp2074 Bojová umění 4 kr. zk 1 0 Reguli, Z.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2057 Sportovní gymnastika II 1 kr. z 0 1 Hedbávný, P.
bp2073 Průpravná cvičení v sebeobraně 3 kr. z 0 1 Bugala, M.
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2094 Aikidó 5 kr. zk 0 3 Reguli, Z.
bp2095 Džúdó II 3 kr. z 0 2 Reguli, Z.
bp2096 Karate II 3 kr. z 0 2 Čihounková, J.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2330 Kompenzační cvičení pro SEBS 2 kr. zk 0 1 Grmela, R.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2100 Regenerace ve sportu 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2116 Sebeobrana I 6 kr. zk 0 3 Vít, M.
bp2126 Odborná praxe 5 kr. z 0 1 Machát, J.
bp2294 Sebeobrana specifických skupin 4 kr. zk 1 1 Čihounková, J.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 1 Hurych, E.
bp2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS 5 kr. zk 2 0 Reguli, Z.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2128 Sebeobrana II 6 kr. zk 0 4 Vít, M.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.

Směr Trenérství (T) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bp2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1 Vaculíková, P.
bp2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2010 Volejbal 3 kr. zk 0 2 Šamšula, J.
bp2012 Lyžování A 4 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
bp2020 Biochemie 3 kr. zk 1 0 Juříková, J.
bp2065 Základy plavání 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2151 Základy atletiky 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp2251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2912 Filozofie sportu 3 kr. zk 1 0 Moudr, V.
Student volí jeden předmět z:
bp2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
vbp2006 Terminology 2 kr. zk 1 0 Vaculíková, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp2004 Informatika 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
bp2008 Rytmická gymnastika a tance 1 kr. z 0 1 Skotáková, A.
bp2011 Plavání I 1 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2030 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2038 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bp2152 Atletika I 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
bp2254 Ekonomické činnosti ve sportu 4 kr. zk 1 0 Racek, O.
bp2256 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp2288 Právní a sociální aspekty ve sportu 3 kr. zk 1 0 Skryja, P.
bp2310 IN-LINE 1 kr. z 0 1 Starec, P.
Student volí jednu ze specializací:
sbp2201 Specializace I - Atletika 5 kr. zk 0 2 Cacek, J.
sbp2204 Specializace I - Basketbal 5 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
sbp2207 Specializace I - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2210 Specializace I - Biatlon 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2213 Specializace I - Cyklistika 5 kr. zk 0 2 Hřebíčková, S.
sbp2216 Specializace I - Krasobruslení 5 kr. zk 0 2 Starec, P.
sbp2219 Specializace I - Plavání 5 kr. zk 1 1 Hlavoňová, D.
sbp2225 Specializace I - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 2 Hedbávný, P.
sbp2231 Specializace I – Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2234 Specializace I - Džúdó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2237 Specializace I - Box 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2240 Specializace I - Aikidó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2243 Specializace I - Zápas 5 kr. zk 0 2 Machát, J.
sbp2246 Specializace I - Volejbal 5 kr. zk 0 2 Šamšula, J.
sbp2255 Specializace I - Fitness 5 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
sbp2258 Specializace I - Fotbal 5 kr. zk 0 2 Večeřa, K.
sbp2261 Specializace I - Badminton 5 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
sbp2296 Specializace I - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 2 Jurečka, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bp2058 Basketbal A 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2153 Atletika II 1 kr. z 0 1 Cacek, J.
bp2272 Florbal / Softbal 3 kr. zk 0 2 Pavlík, J.
bp2299 Sportovní gymnastika 2 kr. zk 0 1 Hedbávný, P.
bp2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 1 0 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
vbp2053 Anthropomotorics 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
vbp2054 Biomechanics 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
vbp2055 Physiology 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
Student volí jeden předmět z:
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
vbp2077 Methodology 2 kr. zk 1 1 Sebera, M.
Student volí jednu ze specializací:
sbp2202 Specializace II - Atletika 5 kr. zk 0 2 Cacek, J.
sbp2205 Specializace II - Basketbal 5 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
sbp2208 Specializace II - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2211 Specializace II - Biatlon 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2214 Specializace II - Cyklistika 5 kr. zk 0 2 Hřebíčková, S.
sbp2217 Specializace II - Krasobruslení 5 kr. zk 0 2 Starec, P.
sbp2220 Specializace II - Plavání 5 kr. zk 0 2 Hlavoňová, D.
sbp2226 Specializace II - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 2 Hedbávný, P.
sbp2232 Specializace II - Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2235 Specializace II - Džúdó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2238 Specializace II - Box 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2241 Specializace II - Aikidó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2244 Specializace II - Zápas 5 kr. zk 0 2 Machát, J.
sbp2247 Specializace II - Volejbal 5 kr. zk 0 2 Šamšula, J.
sbp2256 Specializace II - Fitness 5 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
sbp2259 Specializace II - Fotbal 5 kr. zk 0 2 Večeřa, K.
sbp2262 Specializace II - Badminton 5 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
sbp2297 Specializace II - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 2 Jurečka, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2036 Plavání II 2 kr. zk 0 1 Hlavoňová, D.
bp2075 Trenérsko-metodická praxe I 5 kr. z 0 2 Pavlík, J.
bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2079 Sportovní traumatologie 3 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
bp2085 Vodní turistika 2 kr. z 0 0 kurz 5D Hrazdíra, E.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bp2104 Fotbal 2 kr. zk 0 1 Večeřa, K.
bp2118 Psychologie koučování 4 kr. zk 2 0 Válková, H.
bp2154 Atletika III 2 kr. zk 0 1 Cacek, J.
bp2304 Aplikovaná výživa ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
Student volí jeden předmět z:
bp2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 1 Vaculíková, P.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bp2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2097 Trenérsko-metodická praxe II 5 kr. z 0 2 Pavlík, J.
bp2099 Bakalářská práce I 5 kr. z 0 0 Vysoký, R.
bp2103 Psychomotorika 1 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 2 Starec, P.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2274 Zkouška z gymnastiky a tanců 1 kr. zk 0 0 Svobodová, L.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
Student volí jeden předmět z:
bp2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
vbp2101 Theory of sport training 4 kr. zk 1 1 Bedřich, L.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bp2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bp2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 1 Hurych, E.
bp2119 Bakalářská práce II 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
bp2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 1 Starec, P.
bp2123 Teorie sportovního tréninku II 5 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp2305 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
bp2307 Sportovní hry 4 kr. zk 1 0 Starec, P.
Student volí jednu ze specializací:
sbp2203 Specializace III - Atletika 5 kr. zk 0 2 Cacek, J.
sbp2206 Specializace III - Basketbal 5 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
sbp2209 Specializace III - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2212 Specializace III - Biatlon 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2215 Specializace III - Cyklistika 5 kr. zk 0 2 Hřebíčková, S.
sbp2218 Specializace III - Krasobruslení 5 kr. zk 0 2 Starec, P.
sbp2221 Specializace III - Plavání 5 kr. zk 0 2 Hlavoňová, D.
sbp2227 Specializace III - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 2 Hedbávný, P.
sbp2233 Specializace III - Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 2 Ondráček, J.
sbp2236 Specializace III - Džúdó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2239 Specializace III - Box 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2242 Specializace III - Aikidó 5 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
sbp2245 Specializace III - Zápas 5 kr. zk 0 2 Machát, J.
sbp2248 Specializace III - Volejbal 5 kr. zk 0 2 Šamšula, J.
sbp2257 Specializace III - Fitness 5 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
sbp2260 Specializace III - Fotbal 5 kr. zk 0 2 Večeřa, K.
sbp2263 Specializace III - Badminton 5 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
sbp2298 Specializace III - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 2 Jurečka, J.

Volitelné předměty - prezenční forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 bloková výuka Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2039 Anglický jazyk I 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learningový kurz Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e001 Corrective Exercises 2 kr. zk 0 1 Struhár, I.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e012 Hiking 4 kr. zk 0 0 4 days Ondráček, J.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e024 Basketball 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
e027 Nontraditional Games 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e031 Wellness - health promotion in practice 3 kr. zk 0 2 Charvát, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e034 Human Resources Management in Sport 5 kr. zk 2 1 Nová, J.
e054 Applied sports nutrition 2 kr. zk 0 7 Kumstát, M.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2040 Anglický jazyk II 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e006 Psychomotricity 2 kr. zk 0 1 Heiland Trávníková, D.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e010 Physical Activities with Diseases and Disabilities 6 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e028 Physiology of Sport and Exercise 4 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
e029 Self Defence 2 kr. zk 0 1 Vít, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e038 Entrepreneurship and Innovations in sport 5 kr. zk 1 2 Nová, J.
e054 Applied sports nutrition 2 kr. zk 0 1 Kumstát, M.

Studijní plány bakalářského studia - kombinovaná forma

Obor Management sportu (MAN) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
BKE_ZEKO Základy ekonomie 4 kr. zk 0 0 Jandová, M.
BKP_ZAPR Základy práva 4 kr. zk konzultace Foltas, T.
bk2004 Informatika 2 kr. zk 0 7 Sebera, M.
bk2013 Lyžování B 2 kr. z kurz 6D Ondráček, J.
bk2014 Základy matematiky 5 kr. zk 7 13 Racek, O.
bk2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2308 Základy anatomie a fyziologie 5 kr. zk 13 7 Vomela, J.
bk2340 Základy filozofie 4 kr. zk 7 7 Moudr, V.
bk3216 Sportovní hry I 1 kr. z 0 7 Starec, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
BKH_ZMAR Základy marketingu 5 kr. zk 0 0 Kašparová, K.
BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy 8 kr. zk 0 0 3 bloky Jahoda, R.
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2052 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bk2165 První pomoc 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
bk2341 Dějiny sportu 5 kr. zk 7 13 Strachová, M.
bk2342 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 13 7 Sekot, A.
bk2390 Gymnastika MAN 1 kr. z 0 7 Svobodová, L.
bk2443 Management sportovních aktivit v CR I. 5 kr. zk 7 7 Racek, O.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 8 kr. zk 0 0 8 hodin tutoriálu Vodáková, J.
BKH_ZMAN Základy managementu 5 kr. zk 0 0 Blažek, L.
bk2053 Antropomotorika 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
bk2054 Biomechanika 4 kr. zk 7 7 Kalichová, M.
bk2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 7 7 Sekot, A.
bk2320 Plavání MAN 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk2344 Základy statistiky 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
BKF_FIRI Finanční řízení 6 kr. zk 0 0 Kalouda, F.
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk2309 Vodní turistika 3 kr. z 0 0 kurz 5D Hrazdíra, E.
bk2447 Marketing ve sportu 6 kr. zk 7 13 Racek, O.
bk2448 Odborná praxe I 6 kr. z 0 26 Strachová, M.
bk2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
Student volí jeden předmět z:
bk2062 Management ve sportu 6 kr. zk 7 13 Novotný, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BKF_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Sedláček, J.
BKH_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Suchánek, P.
BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Špalek, J.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bk2240 Angličtina pro manažery 4 kr. zk 0 7 Prucklová, R.
bk2282 Průpravné úpoly pro TV as sport 2 kr. z 0 7 Reguli, Z.
bk2306 Smluvní vztahy ve sportu 5 kr. zk 13 7 Skryja, P.
bk2322 Sportovní hry II 1 kr. z 0 7 Nykodým, J.
bk2449 Odborná praxe II 6 kr. z 0 26 Strachová, M.
bk2450 Kultura projevu a komunikace 3 kr. zk 0 13 Hurych, E.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BKF_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Vodáková, J.
BKH_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z 0 0 Suchánek, P.
BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1 5 kr. z Špalek, J.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 8 kr. zk Hyánek, V.
bk2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk2088 Týmové dovednosti 4 kr. zk 7 7 Heiland Trávníková, D.
bk2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk2345 Personální management 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje bakalářskou práci:
BKF_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z 0 0 Vodáková, J.
BKH_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z Suchánek, P.
BKV_BAS2 Bakalářský seminář 2 5 kr. z 0 0 Špalek, J.
bk2119 Bakalářská práce II 5 kr. z Ondráček, J.

Obor Regenerace a výživa ve sportu (RVS) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bk1804 Zimní výcvikový kurz 2 kr. z 0 0 5 D Ondráček, J.
bk2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2002 Základy filozofie 2 kr. zk 7 0 Sekot, A.
bk2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 7 0 Svobodová, L.
bk2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
bk2021 Výchova ke zdraví 3 kr. zk 7 0 Hrnčiříková, I.
bk2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2032 Základy sociologie 2 kr. zk 7 0 Sekot, A.
bk2233 Biochemie RVS 3 kr. zk 7 0 Juříková, J.
bk2316 Sportovní hry I 3 kr. zk 7 13 Nykodým, J.
bk2444 Bruslení 1 kr. z 0 7 Starec, P.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk2023 Gymnastická průprava 1 kr. z 0 7 Hedbávný, P.
bk2030 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2031 Základy psychologie 2 kr. zk 7 0 Válková, H.
bk2040 Harmonizační cvičení 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2041 Jóga 2 kr. z 0 7 Kapounková, K.
bk2217 Základy managementu a marketingu 2 kr. zk 7 7 Racek, O.
bk2218 Základy ekonomie 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
bk2219 Základy zdravé výživy I 3 kr. zk 7 0 Hrnčiříková, I.
bk2222 Sportovní hry II 3 kr. zk 7 13 Nykodým, J.
bk2234 English For Nutritionists 4 kr. zk 0 13 Prucklová, R.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bk2053 Antropomotorika 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
bk2054 Biomechanika 4 kr. zk 7 7 Kalichová, M.
bk2064 Základy atletiky 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk2066 Fyziologie výživy 3 kr. zk 7 7 Kumstát, M.
bk2156 Fyziologie pro RVS 5 kr. zk 13 13 Kapounková, K.
bk2162 Aplikované úpoly 2 kr. z 0 7 Vít, M.
bk2220 Psychologie a sociologie ve sportu 4 kr. zk 7 13 Sekot, A.
bk2221 Praxe RVS I 3 kr. z 0 13 Kapounková, K.
bk2229 Doplňky stravy ve sportu 3 kr. zk 7 0 Kumstát, M.
bk2235 Plavání 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bk2034 Základní gymnastika II 1 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
bk2056 Práce s klientem 2 kr. zk 7 0 Válková, H.
bk2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 7 0 Tomášková, I.
bk2079 Sportovní traumatologie 3 kr. zk 7 0 Tomášková, I.
bk2090 Fyzioterapie 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS 4 kr. zk 7 13 Grmela, R.
bk2223 Praxe RVS II 3 kr. z 0 13 Hrnčiříková, I.
bk2232 Základy zdravé výživy II 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2236 Fyziologie zátěže pro RVS 3 kr. zk 7 7 Kapounková, K.
bk2237 Kompenzační cvičení pro RVS 2 kr. zk 0 7 Grmela, R.
bp1814 Letní výcvikový kurz 3 kr. z 0 0 5 D Hřebíčková, S.
Student volí jeden předmět z:
bk2091 Klasická a sportovní masáž 4 kr. zk 7 13 Kapounková, K.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bk2067 Fyzikální terapie 4 kr. zk 13 0 Kapounková, K.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk2112 Sportovní masáž 5 kr. zk 0 20 Kapounková, K.
bk2113 Zjišťování výživových zvyklostí 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2163 Pohybová terapie 2 kr. z 0 7 Skotáková, A.
bk2165 První pomoc 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
bk2224 Praxe RVS III 3 kr. z 0 7 Kapounková, K.
bk2225 Patofyziologie 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2226 Kineziologie 3 kr. zk 0 7 Bernaciková, M.
bk2227 Terciární rehabilitace 2 kr. zk 0 7 Vysoký, R.
bk2231 Pohybové aktivity ve vodě 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bk2111 Regenerace ve sportu pro RVS 4 kr. zk 7 7 Kapounková, K.
bk2119 Bakalářská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
bk2122 Výživa ve sportu 4 kr. zk 7 7 Kumstát, M.
bk2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS 4 kr. zk 7 13 Grmela, R.
bk2228 Praxe RVS IV 3 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
bk2230 Programy s využitím netradičního náčiní 2 kr. zk 0 7 Vaculíková, P.
bk2242 Fitness - posilovna 1 kr. z 0 7 Svobodová, L.

Obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bk2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk2004 Informatika 2 kr. zk 0 7 Sebera, M.
bk2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 7 0 Svobodová, L.
bk2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
bk2011 Plavání I 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk2012 Lyžování A 4 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
bk2024 Základy ekonomie, managementu a marketingu 3 kr. zk 7 0 Racek, O.
bk2025 Veřejné právo 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
bk2026 Průpravné úpoly 4 kr. zk 7 7 Vít, M.
bk2027 Pádová technika 3 kr. zk 0 7 Reguli, Z.
bk2151 Základy atletiky 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk2912 Filozofie sportu 3 kr. zk 7 0 Moudr, V.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk2028 Dějiny úpolových sportů 3 kr. zk 7 0 Reguli, Z.
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2030 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2036 Plavání II 2 kr. zk 0 7 Hlavoňová, D.
bk2038 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bk2045 Soukromé právo 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
bk2046 Box I 4 kr. zk 0 13 Reguli, Z.
bk2047 Zápas I 4 kr. zk 0 20 Machát, J.
bk2048 Horolezectví I 3 kr. z 0 13 Jurečka, J.
bk2049 Horolezectví II 3 kr. z 0 0 kurz 5D Jurečka, J.
bk2152 Atletika I 1 kr. z 0 7 Cacek, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bk2035 Sportovní gymnastika I 1 kr. z 0 7 Hedbávný, P.
bk2053 Antropomotorika 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
bk2054 Biomechanika 4 kr. zk 7 7 Kalichová, M.
bk2055 Fyziologie 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2068 Vybrané kapitoly z práva 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
bk2069 Karate I 4 kr. zk 0 20 Čihounková, J.
bk2070 Džúdó I 4 kr. zk 0 20 Reguli, Z.
bk2071 Box II 3 kr. z 0 13 Reguli, Z.
bk2072 Zápas II 3 kr. z 0 13 Machát, J.
bk2074 Bojová umění 4 kr. zk 7 0 Reguli, Z.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bk2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2057 Sportovní gymnastika II 1 kr. z 0 7 Hedbávný, P.
bk2073 Průpravná cvičení v sebeobraně 3 kr. z 0 7 Bugala, M.
bk2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 7 0 Tomášková, I.
bk2094 Aikidó 5 kr. zk 0 20 Reguli, Z.
bk2095 Džúdó II 3 kr. z 0 13 Reguli, Z.
bk2096 Karate II 3 kr. z 0 13 Čihounková, J.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 7 Vaculíková, P.
bk2330 Kompenzační cvičení pro SEBS 2 kr. zk 0 1 Grmela, R.
bk2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bk2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 7 7 Sekot, A.
bk2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2100 Regenerace ve sportu 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk2116 Sebeobrana I 6 kr. zk 0 20 Vít, M.
bk2126 Odborná praxe 5 kr. z 0 13 Machát, J.
bk2294 Sebeobrana specifických skupin 4 kr. zk 7 7 Čihounková, J.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 7 Hurych, E.
bk2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS 5 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
bk2119 Bakalářská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
bk2128 Sebeobrana II 6 kr. zk 0 26 Vít, M.
bk2165 První pomoc 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.

Směr Trenérství (T) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
bk2001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2003 Dějiny sportu 3 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk2006 Odborná terminologie 2 kr. zk 7 0 Svobodová, L.
bk2007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
bk2009 Pohybové hry 1 kr. zk 0 7 Večeřa, K.
bk2010 Volejbal 3 kr. zk 0 13 Šamšula, J.
bk2012 Lyžování A 4 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
bk2020 Biochemie 3 kr. zk 7 0 Juříková, J.
bk2065 Základy plavání 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk2151 Základy atletiky 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk2251 Základy fotbalu 3 kr. zk 0 7 Večeřa, K.
bk2912 Filozofie sportu 3 kr. zk 7 0 Moudr, V.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk2004 Informatika 2 kr. zk 0 7 Sebera, M.
bk2008 Rytmická gymnastika a tance 1 kr. z 0 7 Skotáková, A.
bk2011 Plavání I 1 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2030 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2038 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z kurz 6D Hřebíčková, S.
bk2152 Atletika I 1 kr. z 0 7 Cacek, J.
bk2254 Ekonomické činnosti ve sportu 4 kr. zk 7 0 Racek, O.
bk2256 Základy psychologie a sociologie 5 kr. zk 7 7 Sekot, A.
bk2270 Gymnastická příprava 1 kr. z 0 7 Svobodová, L.
bk2288 Právní a sociální aspekty ve sportu 3 kr. zk 7 0 Skryja, P.
bk2310 IN-LINE 1 kr. z 0 7 Starec, P.
Student volí jednu ze specializací:
sbk2201 Specializace I - Atletika 5 kr. zk 0 26 Cacek, J.
sbk2204 Specializace I - Basketbal 5 kr. zk 0 26 Vencúrik, T.
sbk2207 Specializace I - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2210 Specializace I - Biatlon 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2213 Specializace I - Cyklistika 5 kr. zk 0 26 Hřebíčková, S.
sbk2216 Specializace I - Krasobruslení 5 kr. zk 0 26 Starec, P.
sbk2219 Specializace I - Plavání 5 kr. zk 0 26 Hlavoňová, D.
sbk2225 Specializace I - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 26 Hedbávný, P.
sbk2231 Specializace I – Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2234 Specializace I - Džúdó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2237 Specializace I - Box 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2240 Specializace I - Aikidó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2243 Specializace I - Zápas 5 kr. zk 0 26 Machát, J.
sbk2246 Specializace I - Volejbal 5 kr. zk 0 26 Šamšula, J.
sbk2255 Specializace I - Fitness 5 kr. zk 0 26 Vaculíková, P.
sbk2258 Specializace I - Fotbal 5 kr. zk 0 26 Večeřa, K.
sbk2261 Specializace I - Badminton 5 kr. zk 0 26 Bernaciková, M.
sbk2296 Specializace I - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 26 Jurečka, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
bk2053 Antropomotorika 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
bk2054 Biomechanika 4 kr. zk 7 7 Kalichová, M.
bk2055 Fyziologie 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2058 Basketbal A 3 kr. zk 0 13 Vencúrik, T.
bk2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport 2 kr. z 0 7 Vít, M.
bk2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk2153 Atletika II 1 kr. z 0 7 Cacek, J.
bk2272 Florbal / Softbal 3 kr. zk 0 13 Pavlík, J.
bk2299 Sportovní gymnastika 2 kr. zk 0 7 Hedbávný, P.
bk2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 7 0 Zvonař, M.
bk2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
Student volí jednu ze specializací:
sbk2202 Specializace II - Atletika 5 kr. zk 0 26 Cacek, J.
sbk2205 Specializace II - Basketbal 5 kr. zk 0 26 Vencúrik, T.
sbk2208 Specializace II - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2211 Specializace II - Biatlon 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2214 Specializace II - Cyklistika 5 kr. zk 0 26 Hřebíčková, S.
sbk2217 Specializace II - Krasobruslení 5 kr. zk 0 26 Starec, P.
sbk2220 Specializace II - Plavání 5 kr. zk 0 26 Hlavoňová, D.
sbk2226 Specializace II - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 26 Hedbávný, P.
sbk2232 Specializace II - Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2235 Specializace II - Džúdó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2238 Specializace II - Box 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2241 Specializace II - Aikidó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2244 Specializace II - Zápas 5 kr. zk 0 26 Machát, J.
sbk2247 Specializace II - Volejbal 5 kr. zk 0 26 Šamšula, J.
sbk2256 Specializace II - Fitness 5 kr. zk 0 26 Vaculíková, P.
sbk2259 Specializace II - Fotbal 5 kr. zk 0 26 Večeřa, K.
sbk2262 Specializace II - Badminton 5 kr. zk 0 26 Bernaciková, M.
sbk2297 Specializace II - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 26 Jurečka, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2036 Plavání II 2 kr. zk 0 7 Hlavoňová, D.
bk2075 Trenérsko-metodická praxe I 5 kr. z 0 26 Pavlík, J.
bk2076 Základy pedagogiky a didaktiky 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk2078 Sportovní medicína 3 kr. zk 7 0 Tomášková, I.
bk2079 Sportovní traumatologie 3 kr. zk 7 0 Tomášková, I.
bk2080 Fyziologie zátěže 5 kr. zk 7 7 Bernaciková, M.
bk2085 Vodní turistika 2 kr. z 0 0 kurz 5D Hrazdíra, E.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2104 Fotbal 2 kr. zk 0 7 Večeřa, K.
bk2118 Psychologie koučování 4 kr. zk 13 0 Válková, H.
bk2154 Atletika III 2 kr. zk 0 7 Cacek, J.
bk2281 Kondiční cvičení 1 1 kr. zk 0 7 Vaculíková, P.
bk2304 Aplikovaná výživa ve sportu 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
 
Semestr 5.
Povinné předměty
bk2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 7 7 Sekot, A.
bk2097 Trenérsko-metodická praxe II 5 kr. z 0 26 Pavlík, J.
bk2099 Bakalářská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
bk2101 Teorie sportovního tréninku I 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk2103 Psychomotorika 1 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
bk2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 2 kr. zk 0 13 Starec, P.
bk2165 První pomoc 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
bk2274 Zkouška z gymnastiky a tanců 1 kr. zk 0 0 Svobodová, L.
bk2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 13 Grmela, R.
 
Semestr 6.
Povinné předměty
bk2029 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
bk2106 Kultura projevu a komunikace 2 kr. zk 0 7 Hurych, E.
bk2119 Bakalářská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
bk2120 Netradiční hry 1 kr. zk 0 7 Starec, P.
bk2123 Teorie sportovního tréninku II 5 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk2305 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 7 7 Kapounková, K.
bk2307 Sportovní hry 4 kr. zk 7 0 Starec, P.
Student volí jednu ze specializací:
sbk2203 Specializace III - Atletika 5 kr. zk 0 26 Cacek, J.
sbk2206 Specializace III - Basketbal 5 kr. zk 0 26 Vencúrik, T.
sbk2209 Specializace III - Běžecké lyžování 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2212 Specializace III - Biatlon 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2215 Specializace III - Cyklistika 5 kr. zk 0 26 Hřebíčková, S.
sbk2218 Specializace III - Krasobruslení 5 kr. zk 0 26 Starec, P.
sbk2221 Specializace III - Plavání 5 kr. zk 0 26 Hlavoňová, D.
sbk2227 Specializace III - Sportovní gymnastika 5 kr. zk 0 26 Hedbávný, P.
sbk2233 Specializace III - Outdoorové sporty 5 kr. zk 0 26 Ondráček, J.
sbk2236 Specializace III - Džúdó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2239 Specializace III - Box 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2242 Specializace III - Aikidó 5 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
sbk2245 Specializace III - Zápas 5 kr. zk 0 26 Machát, J.
sbk2248 Specializace III - Volejbal 5 kr. zk 0 26 Šamšula, J.
sbk2257 Specializace III - Fitness 5 kr. zk 0 26 Vaculíková, P.
sbk2260 Specializace III - Fotbal 5 kr. zk 0 26 Večeřa, K.
sbk2263 Specializace III - Badminton 5 kr. zk 0 26 Bernaciková, M.
sbk2298 Specializace III - Alpské lyžování 5 kr. zk 0 26 Jurečka, J.

Volitelné předměty - kombinovaná forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 bloková výuka Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2043 Příprava na zkoušku z anglického jazyka I. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learningový kurz Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e001 Corrective Exercises 2 kr. zk 0 1 Struhár, I.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e012 Hiking 4 kr. zk 0 0 4 days Ondráček, J.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e024 Basketball 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
e027 Nontraditional Games 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e031 Wellness - health promotion in practice 3 kr. zk 0 2 Charvát, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e034 Human Resources Management in Sport 5 kr. zk 2 1 Nová, J.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2046 Příprava na zkoušku z anglického jazyka II. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e006 Psychomotricity 2 kr. zk 0 1 Heiland Trávníková, D.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e010 Physical Activities with Diseases and Disabilities 6 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e028 Physiology of Sport and Exercise 4 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
e029 Self Defence 2 kr. zk 0 1 Vít, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e038 Entrepreneurship and Innovations in sport 5 kr. zk 1 2 Nová, J.

Studijní plány navazujícího studia - prezenční forma

Obor Učitelství tělesné výchovy - směr Sportovní edukace (UTV-SE) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
np2001 Školní pedagogika 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2002 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2003 Antropomotorika 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
np2004 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 1 1 Maleňáková, Š.
np2010 Didaktika lyžování 3 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
np2012 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 2 Maleňáková, Š.
np2101 Aktuální formy a metody sportovních činností ve vodě 3 kr. zk 1 1 Hlavoňová, D.
np2273 Didaktika zdravotní TV 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
np2313 Didaktika gymnastiky a tance 3 kr. zk 0 2 Svobodová, L.
np2340 Didaktika basketbalu a volejbalu 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
np2520 Pedagogika volného času I 3 kr. z 1 1 Jůva, V.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np2022 První pomoc ve školských zařízeních 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
np2023 Didaktika atletiky 3 kr. zk 1 1 Hlavoňová, Z.
np2025 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 1 1 Hlavoňová, D.
np2029 Pedagogická praxe I 3 kr. z 0 2 Janíková, M.
np2035 Reflexe praxe 2 kr. z 0 1 Janíková, M.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2102 Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců 3 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2109 Zkouška z lyžování 1 kr. zk 0 0 Ondráček, J.
np2375 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově 3 kr. zk 0 2 Vít, M.
np2377 Didaktika fotbalu, LH a KB 3 kr. zk 0 2 Nykodým, J.
np2380 Filozofie sportu 2 kr. zk 0 1 Moudr, V.
np2521 Pedagogika volného času II 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět z:
np2027 Pohybová skladba 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
np2031 Výběrový seminář z psychologie sportu 2 kr. zk 0 1 Válková, H.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
np2037 Integrativní speciální pedagogika 3 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 1 Skotáková, A.
np2047 Pedagogická praxe II 3 kr. z 2T Maleňáková, Š.
np2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 1 Hurych, E.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2103 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku 2 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
np2104 Pedagogika sportu 3 kr. zk 1 1 Jůva, V.
np2105 Aktuální formy a metody atletických disciplín 3 kr. zk 1 1 Cacek, J.
np2106 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
np2274 Školní poradenství a management 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 1 Válková, H.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
np2048 Člověk v soudobé filozofii 2 kr. z 0 1 Moudr, V.
np2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2108 Aktuální formy a metody sportů v přírodě 3 kr. z 1 1 Ondráček, J.
np2270 Teorie osobnostně sociálního rozvoje 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2276 Škola a komunita 2 kr. z 0 1 Jůva, V.
np2278 Sportovní antropologie a zátěžové testy 1 kr. z 1 0 Bernaciková, M.
np2307 Aktuální formy a metody sportovních her 3 kr. zk 0 2 Starec, P.
np2392 Didaktika netradičních her a florbal 3 kr. zk 0 2 Starec, P.

Obor Učitelství tělesné výchovy - dvouoborové (TV45) - prezenční forma

Studijní plány druhého oboru v kombinaci s TV45 jsou dostupné
- kombinace s Pedagogickou fakultou MU
- kombinace s Filozofickou fakultou MU
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
np2001 Školní pedagogika 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2002 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2003 Antropomotorika 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
np2004 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 1 1 Maleňáková, Š.
np2010 Didaktika lyžování 3 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
np2012 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 2 Maleňáková, Š.
np2273 Didaktika zdravotní TV 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
np2313 Didaktika gymnastiky a tance 3 kr. zk 0 2 Svobodová, L.
np2340 Didaktika basketbalu a volejbalu 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np2022 První pomoc ve školských zařízeních 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
np2023 Didaktika atletiky 3 kr. zk 1 1 Hlavoňová, Z.
np2025 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 1 1 Hlavoňová, D.
np2029 Pedagogická praxe I 3 kr. z 0 2 Janíková, M.
np2035 Reflexe praxe 2 kr. z 0 1 Janíková, M.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2109 Zkouška z lyžování 1 kr. zk 0 0 Ondráček, J.
np2375 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově 3 kr. zk 0 2 Vít, M.
np2377 Didaktika fotbalu, LH a KB 3 kr. zk 0 2 Nykodým, J.
np2380 Filozofie sportu 2 kr. zk 0 1 Moudr, V.
Doporučené volitelné předměty - 2. semestr
np2027 Pohybová skladba 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
np2031 Výběrový seminář z psychologie sportu 2 kr. zk 0 1 Válková, H.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
np2037 Integrativní speciální pedagogika 3 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 1 Skotáková, A.
np2047 Pedagogická praxe II 3 kr. z 2T Maleňáková, Š.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2106 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
np2274 Školní poradenství a management 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 1 Válková, H.
Doporučené volitelné předměty - 3. semestr
np2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 1 Hurych, E.
np2103 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku 2 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
np2048 Člověk v soudobé filozofii 2 kr. z 0 1 Moudr, V.
np2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2270 Teorie osobnostně sociálního rozvoje 3 kr. zk 1 1 Janíková, M.
np2278 Sportovní antropologie a zátěžové testy 1 kr. z 1 0 Bernaciková, M.
np2392 Didaktika netradičních her a florbal 3 kr. zk 0 2 Starec, P.

Obor Management sportu (MAN) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru 5 kr. zk 1 2 Jahoda, R.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
np2120 Sportovní hry III 1 kr. z 0 1 Starec, P.
np2289 Odborná praxe III. 6 kr. z 15h Strachová, M.
np2311 Právo a sport 5 kr. zk 1 1 Skryja, P.
np2433 Sociální psychologie se zaměřením na sport 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2434 Management sportovních akcí a klubů 5 kr. zk 1 2 Novotný, J.
np2435 Marketing sportovnívh klubů a akcí 5 kr. zk 1 2 Racek, O.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
BPV_VEF1 Veřejné finance 1 8 kr. zk 2 2 Jahoda, R.
MPV_EKSP Ekonomika sportu 5 kr. zk 2 1 Pavlík, M.
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2284 Projektový management ve sportu 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
np2287 Teambuilding kurz 6 kr. z 0 0 kurz 4D Heiland Trávníková, D.
np2384 Fitness 1 kr. z 0 1 Svobodová, L.
np2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod. Strachová, M.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MPV_DIS1 Diplomový seminář 1 12 kr. z 0 2 Špalek, J.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
np2018 Psychologie koučování pro manažery 5 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
np2283 Outdoorové sporty 1 kr. z 0 1 Ondráček, J.
np2333 Filozofie a etika v kinatropologii 5 kr. zk 2 1 Moudr, V.
np2391 Ekonomika sportovních klubů a sportovních akcí 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
np2437 Veřejná správa, EU a sport 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
np2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod. Strachová, M.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MPV_DIS1 Diplomový seminář 1 12 kr. z 0 2 Špalek, J.
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
BPV_DASY Daňový systém 7 kr. zk 2 2 Jahoda, R.
np2034 Teambuilding 3 kr. zk 1 1 Heiland Trávníková, D.
np2241 Dějiny netradičních sportů a OH 3 kr. zk 0 2 Strachová, M.
np2282 Etika a společenská odpovědnost 5 kr. zk 1 1 Moudr, V.
np2285 Propagace a média 5 kr. zk 1 1 Racek, O.
np2286 Sportovní hry IV 1 kr. zk 0 1 Nykodým, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MPV_DIS2 Diplomový seminář 2 12 kr. z 0 2 Špalek, J.
np2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.

Obor Aplikovaná kineziologie (APKIN) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np2402 Diagnostika pohybového vývoje 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np2403 Doplňky stravy 2 kr. zk 1 1 Kumstát, M.
np2404 Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 2 1 Vomela, J.
np2405 Sociologické aspekty aktivního způsobu života 3 kr. zk 1 1 Sekot, A.
np2406 Vývojová psychologie 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2407 Výživa v ontogenezi člověka 3 kr. zk 1 0 Fiala, J.
np2408 Zátěžové testy 3 kr. zk 1 1 Bernaciková, M.
np2409 Zimní outdoorové aktivity 2 kr. zk kurz 5D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2410 Alternativní formy cvičení 2 kr. zk 0 2 Šoltés Mertová, K.
np2411 Aplikovaná kondiční cvičení 3 kr. zk 0 2 Reguli, Z.
np2412 Aplikovaná patofyziologie a epidemiologie neinfekčních nemocí 6 kr. zk 2 2 Kapounková, K.
np2413 Interakce s klientem 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2414 Pohybové a regenerační techniky 2 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
np2415 Poradenství ve zdravém životním stylu 4 kr. zk 1 1 Fiala, J.
np2416 Praxe I (sportovní svazy, kluby) 3 kr. zk 0 2 Nykodým, J.
np2417 Programy vytváření sekundární a terciární prevence civilizačních nemocí 4 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
np2422 Letní outdoorvé aktivity 2 kr. zk 0 0 kurz 5D Ondráček, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2418 Aplikovaná kinezioterapie 5 kr. zk 1 2 Bernaciková, M.
np2419 Aplikovaná psychologie v prostředí minoritních skupin 6 kr. zk 2 1 Válková, H.
np2420 Aplikované pohybové aktivity I (handicap) 3 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2421 Aplikované pohybové aktivity II (životní styl seniorů) 3 kr. zk 1 1 Grmela, R.
np2423 Speciální pedagogika 4 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2424 Výživa v prevenci a nemoci 3 kr. zk 2 1 Fiala, J.
np2425 Výživové poradenství 6 kr. zk 1 2 Hrnčiříková, I.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
np2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
np2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
np2426 Alternativní formy masáže 3 kr. zk 1 1 kurz 5D Struhár, I.
np2427 Alternativní výživové směry 3 kr. zk 1 0 Fiala, J.
np2428 Aplikovaná psychomotorika 3 kr. zk 0 2 Heiland Trávníková, D.
np2429 Praxe II (jedinci se speciálními potřebami) 4 kr. zk 0 0 26 h Kapounková, K.
np2430 Psychologie zdraví a nemoci 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2431 Zážitková pedagogika 2 kr. zk 0 3 Jůva, V.

Obor Kondiční trenér (KT) - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2501 Úvod do kondičního tréninku 4 kr. z 0 0 kurz 4d Cacek, J.
np2502 První pomoc 2 kr. z 0 1 Vomela, J.
np2503 Biomechanika pohybového systému člověka 5 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np2504 Fyziologie sportu 5 kr. zk 2 0 Bernaciková, M.
np2505 Anatomie tělesných cvičení 5 kr. zk 1 1 Vomela, J.
np2506 Kondiční trénink 1 7 kr. z 2 2 Cacek, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
np2507 Anglický jazyk (profesní) 5 kr. zk 0 2 Prucklová, R.
np2508 Komunikační dovednosti a práce s klientem 4 kr. k 1 1 Jůva, V.
np2509 Trenérskometodická praxe 1 2 kr. z 0 1 Ondráček, J.
np2510 Výživa a podpůrné prostředky ve sportu 6 kr. zk 2 2 Kumstát, M.
np2511 Sportovní diagnostika 4 kr. zk 1 1 Struhár, I.
np2512 Kondiční trénink 2 6 kr. zk 2 1 Cacek, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
np2513 Management a marketing 5 kr. zk 1 1 Novotný, J.
np2514 Pedagogika sportu 2 kr. k 1 0 Jůva, V.
np2515 Trenérskometodická praxe 2 4 kr. z 0 2 Ondráček, J.
np2516 Regenerace a rehabilitace ve sportu 7 kr. zk 2 1 Kapounková, K.
np2517 Kondiční trénink 3 4 kr. z 1 1 Cacek, J.
np2518 Pohybová aktivita a zdraví 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
np2519 Věda a sport 5 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np2524 Zimní outdoorové aktivity 4 kr. z 0 0 kurz 5d Ondráček, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
np2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
np2522 Trenérskometodická praxe 3 4 kr. z 0 2 Ondráček, J.
np2523 Psychologie sportu – koučink 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2525 Kondiční trénink 4 7 kr. zk 2 1 Cacek, J.
np2526 Právo a administrativa 4 kr. zk 1 1 Skryja, P.

Volitelné předměty - prezenční forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 bloková výuka Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2041 Anglický jazyk I 2 kr. z 0 2 Kubrická, J.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learningový kurz Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e001 Corrective Exercises 2 kr. zk 0 1 Struhár, I.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e012 Hiking 4 kr. zk 0 0 4 days Ondráček, J.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e024 Basketball 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
e027 Nontraditional Games 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e031 Wellness - health promotion in practice 3 kr. zk 0 2 Charvát, M.
e032 Excercise & Sport Psychology 6 kr. zk 0 2 Válková, H.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e034 Human Resources Management in Sport 5 kr. zk 2 1 Nová, J.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2042 Anglický jazyk II 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e006 Psychomotricity 2 kr. zk 0 1 Heiland Trávníková, D.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e010 Physical Activities with Diseases and Disabilities 6 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e028 Physiology of Sport and Exercise 4 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
e029 Self Defence 2 kr. zk 0 1 Vít, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e038 Entrepreneurship and Innovations in sport 5 kr. zk 1 2 Nová, J.

Studijní plány navazujícího studia - kombinovaná forma

Obor Učitelství tělesné výchovy - směr Sportovní edukace (UTV-SE) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
nk2001 Školní pedagogika 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
nk2002 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2003 Antropomotorika 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
nk2010 Didaktika lyžování 3 kr. zk 0 0 kurz 9D Ondráček, J.
nk2012 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 26 Maleňáková, Š.
nk2101 Aktuální formy a metody sportovních činností ve vodě 3 kr. zk 7 7 Hlavoňová, D.
nk2273 Didaktika zdravotní TV 3 kr. zk 0 13 Grmela, R.
nk2313 Didaktika gymnastiky a tance 3 kr. zk 0 13 Svobodová, L.
nk2340 Didaktika basketbalu a volejbalu 3 kr. zk 0 13 Vencúrik, T.
nk2520 Pedagogika volného času I 3 kr. z 7 7 Jůva, V.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk2004 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
nk2022 První pomoc ve školských zařízeních 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
nk2023 Didaktika atletiky 3 kr. zk 7 7 Hlavoňová, Z.
nk2025 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 7 7 Hlavoňová, D.
nk2029 Pedagogická praxe I 3 kr. z 0 12 Janíková, M.
nk2035 Reflexe praxe 2 kr. z 0 7 Janíková, M.
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
nk2102 Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců 3 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
nk2109 Zkouška z lyžování 1 kr. zk 0 0 Ondráček, J.
nk2375 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově 3 kr. zk 0 13 Vít, M.
nk2377 Didaktika fotbalu, LH a KB 3 kr. zk 0 13 Nykodým, J.
nk2380 Filozofie sportu 2 kr. zk 0 7 Moudr, V.
nk2521 Pedagogika volného času II 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět z:
nk2027 Pohybová skladba 2 kr. zk 0 7 Skotáková, A.
nk2031 Výběrový seminář z psychologie sportu 2 kr. zk 0 7 Válková, H.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
nk2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
nk2037 Integrativní speciální pedagogika 3 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
nk2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 7 Skotáková, A.
nk2047 Pedagogická praxe II 3 kr. z 2 T Maleňáková, Š.
nk2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 7 Hurych, E.
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
nk2103 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku 2 kr. zk 0 7 Nykodým, J.
nk2104 Pedagogika sportu 3 kr. zk 7 7 Jůva, V.
nk2105 Aktuální formy a metody atletických disciplín 3 kr. zk 7 7 Cacek, J.
nk2106 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
nk2274 Školní poradenství a management 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
nk2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 7 Válková, H.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
nk2048 Člověk v soudobé filozofii 2 kr. z 0 7 Moudr, V.
nk2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
nk2108 Aktuální formy a metody sportů v přírodě 3 kr. z 7 7 Ondráček, J.
nk2270 Teorie osobnostně sociálního rozvoje 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
nk2276 Škola a komunita 2 kr. z 0 7 Jůva, V.
nk2278 Sportovní antropologie a zátěžové testy 1 kr. z 7 0 Bernaciková, M.
nk2307 Aktuální formy a metody sportovních her 3 kr. zk 0 13 Starec, P.
nk2392 Didaktika netradičních her a florbal 3 kr. zk 0 13 Starec, P.

Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
nk2056 Trestní právo 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
nk2065 Kondiční trénink 3 kr. zk 7 7 Ondráček, J.
nk2066 Speciální pedagogika 3 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
nk2067 Pedagogika a didaktika 4 kr. zk 13 7 Jůva, V.
nk2068 Pedagogická psychologie a psychologie dospívání a dospělosti 4 kr. zk 13 0 Válková, H.
nk2069 Úvod do pedagogické praxe 3 kr. z 0 13 Machát, J.
nk2072 Teorie sebeobrany 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
nk2083 Survival 3 kr. z kurz Ondráček, J.
nk2279 Osobní sebeobrana 3 kr. zk 0 13 Vít, M.
nk2358 Střelecká příprava 2 kr. z 7 0 Ondráček, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 2 předměty z 5:
nk2059 Teorie a didaktika úpolových sportů - aikidó 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2060 Teorie a didaktika úpolových sportů - box 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2061 Teorie a didaktika úpolových sportů - džúdó 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2062 Teorie a didaktika úpolových sportů - karate 4 kr. zk 7 7 Čihounková, J.
nk2063 Teorie a didaktika úpolových sportů - zápas 4 kr. zk 7 7 Machát, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
nk2070 Kriminologie 3 kr. zk 13 0 Čihounková, J.
nk2071 Technické prostředky v sebeobraně 5 kr. zk 7 13 Reguli, Z.
nk2074 Teorie a didaktika horolezectví 3 kr. zk 7 7 Ondráček, J.
nk2075 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově 3 kr. zk 7 7 Vít, M.
nk2076 Teorie a didaktika plávání 3 kr. zk 7 7 Ondráček, J.
nk2078 Sociální psychologie a komunikace pro bezpečnostní složky 3 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2079 Pedagogická praxe I 3 kr. zk 0 0 14h Machát, J.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
nk2357 Modelové situace v sebeobraně 2 kr. z 7 0 Reguli, Z.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
nk2081 Ochrana osob 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2082 Donucovací prostředky 3 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2083 Survival 3 kr. z kurz Ondráček, J.
nk2084 Fyziologie ASEBS 3 kr. zk 7 7 Bernaciková, M.
nk2085 Didaktika sebeobrany 4 kr. zk 7 13 Vít, M.
nk2086 Androdidaktika 3 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk2087 Pedagogická praxe II 3 kr. z 0 0 10h Machát, J.
nk2089 Marketing ASEBS 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
nk2320 Didaktická technika v sebeobraně 3 kr. zk 7 13 Vít, M.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
nk2064 Biomechanika ASEBS 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk2080 Management ASEBS 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
nk2091 Integrovaný záchranný systém 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
nk2099 Projekty profesní sebeobrany 5 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.

Obor Management sportu (MAN) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
BKV_VEF1 Veřejné finance 1 8 kr. zk 0 0 Jahoda, R.
MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru 5 kr. zk 0 0 Jahoda, R.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
nk2120 Sportovní hry III 1 kr. z 0 7 Starec, P.
nk2289 Odborná praxe III. 6 kr. z 15h Strachová, M.
nk2311 Právo a sport 5 kr. zk 7 7 Skryja, P.
nk2433 Sociální psychologie se zaměřením na sport 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2434 Management sportovních akcí a klubů 5 kr. zk 7 13 Novotný, J.
nk2435 Marketing sportovnívh klubů a akcí 5 kr. zk 7 13 Racek, O.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
MKV_EKSP Ekonomika sportu 5 kr. zk 0 0 Pavlík, M.
nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
nk2284 Projektový management ve sportu 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
nk2287 Teambuilding kurz 6 kr. z 0 0 kurz 4D Heiland Trávníková, D.
nk2384 Fitness 1 kr. z 0 7 Svobodová, L.
nk2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod. Strachová, M.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MKV_DIS1 Diplomový seminář 1 12 kr. z Špalek, J.
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
nk2018 Psychologie koučování pro manažery 5 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
nk2283 Outdoorové sporty 1 kr. z 0 7 Ondráček, J.
nk2333 Filozofie a etika v kinatropologii 5 kr. zk 13 7 Moudr, V.
nk2391 Ekonomika sportovních klubů a sportovních akcí 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
nk2437 Veřejná správa, EU a sport 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
nk2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod. Strachová, M.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MKV_DIS1 Diplomový seminář 1 12 kr. z 0 0 Špalek, J.
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z 0 0 Ondráček, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
BKV_DASY Daňový systém 7 kr. zk Jahoda, R.
nk2034 Teambuilding 3 kr. zk 7 7 Heiland Trávníková, D.
nk2241 Dějiny netradičních sportů a OH 3 kr. zk 0 13 Strachová, M.
nk2282 Etika a společenská odpovědnost 5 kr. zk 7 7 Moudr, V.
nk2285 Propagace a média 5 kr. zk 7 7 Racek, O.
nk2286 Sportovní hry IV 1 kr. zk 0 7 Nykodým, J.
Povinně volitelné předměty
Student volí 1 předmět dle fakulty a katedry, na které obhajuje diplomovou práci:
MKV_DIS2 Diplomový seminář 2 12 kr. z Špalek, J.
nk2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.

Obor Kondiční trenér (KT) - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
nk2501 Úvod do kondičního tréninku 4 kr. z 0 0 kurz 4d Cacek, J.
nk2502 První pomoc 2 kr. z 0 7 Vomela, J.
nk2503 Biomechanika pohybového systému člověka 5 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk2504 Fyziologie sportu 5 kr. zk 13 0 Bernaciková, M.
nk2505 Anatomie tělesných cvičení 5 kr. zk 7 7 Vomela, J.
nk2506 Kondiční trénink 1 7 kr. z 13 13 Cacek, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
nk2507 Anglický jazyk (profesní) 5 kr. zk 0 13 Prucklová, R.
nk2508 Komunikační dovednosti a práce s klientem 4 kr. k 7 7 Jůva, V.
nk2509 Trenérskometodická praxe 1 2 kr. z 0 7 Ondráček, J.
nk2510 Výživa a podpůrné prostředky ve sportu 6 kr. zk 13 13 Kumstát, M.
nk2511 Sportovní diagnostika 4 kr. zk 7 7 Struhár, I.
nk2512 Kondiční trénink 2 6 kr. zk 13 7 Cacek, J.
 
Semestr 3.
Povinné předměty
nk2513 Management a marketing 5 kr. zk 7 7 Novotný, J.
nk2514 Pedagogika sportu 2 kr. k 7 0 Jůva, V.
nk2515 Trenérskometodická praxe 2 4 kr. z 0 13 Ondráček, J.
nk2516 Regenerace a rehabilitace ve sportu 7 kr. zk 13 7 Kapounková, K.
nk2517 Kondiční trénink 3 4 kr. z 7 7 Cacek, J.
nk2518 Pohybová aktivita a zdraví 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
nk2519 Věda a sport 5 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk2524 Zimní outdoorové aktivity 4 kr. z 0 0 kurz 5d Ondráček, J.
 
Semestr 4.
Povinné předměty
nk2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
nk2522 Trenérskometodická praxe 3 4 kr. z 0 13 Ondráček, J.
nk2523 Psychologie sportu – koučink 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2525 Kondiční trénink 4 7 kr. zk 13 7 Cacek, J.
nk2526 Právo a administrativa 4 kr. zk 7 7 Skryja, P.

Volitelné předměty - kombinovaná forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Kurz Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 bloková výuka Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2044 Příprava na zkoušku z anglického jazyka I. 2 kr. z 0 13 Kubrická, J.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learningový kurz Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e001 Corrective Exercises 2 kr. zk 0 1 Struhár, I.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e012 Hiking 4 kr. zk 0 0 4 days Ondráček, J.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e024 Basketball 3 kr. zk 0 2 Vencúrik, T.
e027 Nontraditional Games 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e031 Wellness - health promotion in practice 3 kr. zk 0 2 Charvát, M.
e032 Excercise & Sport Psychology 6 kr. zk 0 2 Válková, H.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e034 Human Resources Management in Sport 5 kr. zk 2 1 Nová, J.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2047 Příprava na zkoušku z anglického jazyka II. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.
U těchto předmětů musí student požádat o výjimku se zápisem v ISu.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e006 Psychomotricity 2 kr. zk 0 1 Heiland Trávníková, D.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e010 Physical Activities with Diseases and Disabilities 6 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e016 Table Tennis 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e017 Futsal 2 kr. zk 0 1 Vacenovský, P.
e018 Fitness 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e020 Body and Mind 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e022 Strength Training and Conditioning 3 kr. zk 0 2 Cacek, J.
e028 Physiology of Sport and Exercise 4 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
e029 Self Defence 2 kr. zk 0 1 Vít, M.
e033 Gymnastics 3 kr. zk 0 2 Vaculíková, P.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e038 Entrepreneurship and Innovations in sport 5 kr. zk 1 2 Nová, J.

Archív studijních katalogů