Formuláře

 

Formuláře pro doktorské studium jsou uloženy na Dokumentovém serveru v IS MU.

 

Upozornění pro vyplňování formulářů:

 • Studenti DSP jsou povinni používat pouze formuláře určené pro doktorské studium.
 • Žádosti podané na jiných formulářích nebo žádosti nekompletní nebude možné akceptovat.
 • U všech žádostí je vyznačena část, jejíž vyplnění zajišťuje student. Tato část musí být před odevzdáním žádosti na oddělení vědy a výzkumu kompletně vyplněna.

 

STUDIUM

Pod odkazem Studium jsou uloženy tyto typy žádostí:

 • obecný formulář
 • uznání předmětů
 • výjimka ze SZŘ (prodloužení zkouškového období / doregistrování předmětu)
 • změna tématu / názvu DP
 • přerušení studia (do konce semestru / uznaná doba rodičovství)
 • zanechání studia

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA a OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Pod odkazem Státní závěrečné zkoušky jsou uloženy tyto dokumenty:

 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce
 • Přihláška k obhajobě disertační práce
 • Stanovisko školitele k disertační práci
 • Oponentský posudek

 

OSTATNÍ

Pod odkazem Ostatní jsou uloženy tyto dokumenty:

 • Výkaz tvůrčích výsledků
 • Výkaz pedagogické činnosti na daný semestr
 • Žádost o stipendium - podpora nadaných studentů DSP
 • Výkaz ke stipendiu podpora nadaných studentů DSP
 • Žádost o stipendium za práci v aj
 • Dohoda dle §1746 pro studenty DSP
 • Zpráva ze stáže