Publikační činnost

Požadavky na publikační činnost v průběhu studia

Dle ustanovení čl. 30, odst. 2 SZŘ musí disertační práce obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Požadavky na publikační činnost stanovené Oborovou radou a zveřejněné níže musí být splněny před podání přihlášky k obhajobě disertační práce.

 

Pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2012/2013 a dříve

 

Pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2013/2014 a dále jsou požadavky na publikační činnost dané přidělenou kontrolní šablonou v IS MU.

 

Další podmínky pro publikační činnost:

  • student je vždy první autor
  • záznam o publikace musí být zavedeny v aplikaci Publikace v IS MU a označeny pro přenos do RIV

 

Publikace mohou být v českém, anglickém nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro obor.
Definice jednotlivých výsledků se řídí platnou Metodikou RVVI.
Konkrétní podmíky pro splnění jednotlivých předmětů publikační činnosti jsou uvedeny v sylabech předmětů.

Služba KUK  - predátorské časopisy