Studijní katalog

Katalog předmětů pro doktorské studium kinantropologie - prezenční forma

Katalog předmětů pro doktorské studium kinantropologie - prezenční forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
d007 Metodologie kvantitativního výzkumu 8 kr. zk 12 hod Zháněl, J.
d009 Limitující faktory pohybového výkonu 8 kr. zk 0 0 12 hod Vomela, J.
d026 Kinantropologie 8 kr. zk 12 hod Reguli, Z.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
d001 Antropomotorika 8 kr. zk 12 hod Zvonař, M.
d003 Aplikovaná matematická statistika 8 kr. zk 12 hod Sebera, M.
d011 Metodologie kvalitativního výzkumu 8 kr. zk 12 hod Zháněl, J.
 
Semestr 5.
Povinné předměty - zapisují studenti přijatí v ak. roce 2016/2017 a později
d050 Academic writing 8 kr. zk 0 0 18 hod Zvonař, M.
 
Jazykové kompetence - student volí 1 ze 2 bloků
blok 1: Konference/Publikace cizojazyčná
d037j Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d051j Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
blok 2: Jazyková kompetence
d005 Jazyková kompetence I 8 kr. zk 0 0 12 hod Prucklová, R.
d052 Jazyková kompetence II 8 kr. zk 0 0 12 hod Prucklová, R.
 
Příprava disertační práce
d027 Příprava disertační práce I 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d028 Příprava disertační práce II 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d029 Příprava disertační práce III 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d030 Příprava disertační práce IV 20 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d040 Příprava disertační práce V 25 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d042 Příprava disertační práce VI 30 kr. z 0 0 Zvonař, M.
 
Publikační činnost
d035p Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d049p Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
Další publikace - student volí alespoň 1 ze 6 předmětů
d031 Publikace I 5 kr. z Zvonař, M.
d033 Přednáška na konferenci I 5 kr. z Zvonař, M.
d035pd Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d037pd Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d038pd Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
d049pd Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS/Publication – ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
 
Spolupráce při výuce
d012 Spolupráce při výuce III 6 kr. z Zvonař, M.
d014 Spolupráce při výuce IV 6 kr. z Zvonař, M.
d046 Spolupráce při výuce I 6 kr. z Zvonař, M.
d047 Spolupráce při výuce II 6 kr. z Zvonař, M.
 
Ostatní povinné předměty - zapisují studenti přijatí v ak. roce 2016/2017 a později
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.
 
Povinně volitelné předměty - student plní alespoň 3 předměty
Podzimní semestr
d002 Pedagogika sportu 5 kr. z 0 0 12 hod Jůva, V.
d004 Biomechanika člověka 5 kr. zk 0 0 12 hod Zvonař, M.
d008 Informatika a vědecké databáze 5 kr. z 20 hod Sebera, M.
d018 Zdraví a pohybová aktivita 5 kr. z 0 0 12 hod Vomela, J.
d021 Sportovní trénink 5 kr. zk 0 0 12 hod Zháněl, J.
d025 Psychologie sportu 5 kr. k 12 hod Válková, H.
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.
d050 Academic writing 8 kr. zk 0 0 18 hod Zvonař, M.
d053 Introduction to academic writing in sports science 5 kr. z 0 12 Dlabolová, D.
 
Jarní semestr
d006 Experiment v biomechanice 5 kr. zk 0 0 12 hod Zvonař, M.
d013 Sociologie sportu 5 kr. zk 12 hod Sekot, A.
d016 Sportovní antropologie 5 kr. k 0 0 12 hod Zvonař, M.
d017 Zátěžové testy ve sportovní medicíně 5 kr. k 0 0 12 hod Komzák, M.
d023 Pohyb a zdraví dětí 5 kr. zk 12 hod Hrstková, H.
d024 Filozofie sportu 5 kr. zk 12 hod Hurych, E.
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.

Katalog předmětů pro doktorské studium kinantropologie - kombinovaná forma

Katalog předmětů pro doktorské studium kinantropologie - kombinovaná forma

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
d007 Metodologie kvantitativního výzkumu 8 kr. zk 12 hod Zháněl, J.
d009 Limitující faktory pohybového výkonu 8 kr. zk 0 0 12 hod Vomela, J.
d026 Kinantropologie 8 kr. zk 12 hod Reguli, Z.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
d001 Antropomotorika 8 kr. zk 12 hod Zvonař, M.
d003 Aplikovaná matematická statistika 8 kr. zk 12 hod Sebera, M.
d011 Metodologie kvalitativního výzkumu 8 kr. zk 12 hod Zháněl, J.
 
Semestr 5.
Povinné předměty - zapisují studenti přijatí v ak. roce 2016/2017 a později
d050 Academic writing 8 kr. zk 0 0 18 hod Zvonař, M.
 
Jazykové kompetence - student volí 1 ze 2 bloků
blok 1: Konference/Publikace cizojazyčná
d037j Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d051j Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
blok 2: Jazyková kompetence
d005 Jazyková kompetence I 8 kr. zk 0 0 12 hod Prucklová, R.
d052 Jazyková kompetence II 8 kr. zk 0 0 12 hod Prucklová, R.
 
Příprava disertační práce
d027 Příprava disertační práce I 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d028 Příprava disertační práce II 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d029 Příprava disertační práce III 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d030 Příprava disertační práce IV 20 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d040 Příprava disertační práce V 25 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d042 Příprava disertační práce VI 30 kr. z 0 0 Zvonař, M.
 
Publikační činnost
d035p Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d049p Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
Další publikace - student volí alespoň 1 ze 6 předmětů
d031 Publikace I 5 kr. z Zvonař, M.
d033 Přednáška na konferenci I 5 kr. z Zvonař, M.
d035pd Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d037pd Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d038pd Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
d049pd Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS/Publication – ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
 
Povinně volitelné předměty - student plní alespoň 3 předměty
Podzimní semestr
d002 Pedagogika sportu 5 kr. z 0 0 12 hod Jůva, V.
d004 Biomechanika člověka 5 kr. zk 0 0 12 hod Zvonař, M.
d008 Informatika a vědecké databáze 5 kr. z 20 hod Sebera, M.
d018 Zdraví a pohybová aktivita 5 kr. z 0 0 12 hod Vomela, J.
d021 Sportovní trénink 5 kr. zk 0 0 12 hod Zháněl, J.
d025 Psychologie sportu 5 kr. k 12 hod Válková, H.
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.
d050 Academic writing 8 kr. zk 0 0 18 hod Zvonař, M.
d053 Introduction to academic writing in sports science 5 kr. z 0 12 Dlabolová, D.
 
Jarní semestr
d006 Experiment v biomechanice 5 kr. zk 0 0 12 hod Zvonař, M.
d013 Sociologie sportu 5 kr. zk 12 hod Sekot, A.
d016 Sportovní antropologie 5 kr. k 0 0 12 hod Zvonař, M.
d017 Zátěžové testy ve sportovní medicíně 5 kr. k 0 0 12 hod Komzák, M.
d023 Pohyb a zdraví dětí 5 kr. zk 12 hod Hrstková, H.
d024 Filozofie sportu 5 kr. zk 12 hod Hurych, E.
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.

Archív studijních katalogů