Základní informace

Studijní program

Studijní program: KINANTROPOLOGIE
garant: doc. PedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Studijní program Kinantropologie je akreditován rozhodnutím MŠMT do 31. 8. 2019 v české a anglické mutaci.

  • Forma studia: prezenční a kombinovaná
  • Standarní doba studia: 4 roky

 

 

Oborová rada

Členové Oborové rady Kinantropologie
Zápisy z jednání Oborové rady

 

Důležité odkazy