Zápis do studia

Zápis do studia a do prvního semestru

Více informací o zápise.

Opětovný zápis do studia

Opětovný zápis do studia je třeba udělat nejpozději poslední den přerušení studia. Žádost o opětovný zápis do studia provedete prostřednictvím e-mailu odeslaného z Vaší elektronické adresy v IS MU na roucova@fsps.muni.cz.

Osobě, která neprovede zápis v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, zaniká právo na zápis a je jí ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info