Centrum jazykového vzdělávání

Výuka

Oddělení CJV na FSpS zajišťuje výuku anglického jazyka pro studující bakalářského, magisterského a doktorského programu.

Výuka pro studující bakalářského a magisterského programu denního i kombinovaného studia je rozdělena do dvou semestrů a je volitelná. Zakončena je u obou programů povinnou zkouškou, která je písemná i ústní a vypisuje se v bakalářském programu vždy v jarním semestru, v magisterském programu v jarním i podzimním semestru.

Výuka v DSP je realizována v rámci bloků pod příslušnými kódy.

Jazyková příprava je tematicky zaměřena na oblast sportu, zdraví, managementu sportu, specializovaných oborů fyzioterapie a výživy ve sportu a související sociální problematiky. Jejími hlavními cíli jsou zlepšení všeobecné i odborné komunikace a osvojení si vybraných akademických dovedností, jako je psaní životopisu, zpracování tématu pro prezentaci, účast v diskusi apod.

Veškeré materiály do výuky jsou přehledně zpracovány formou interaktivních osnov v informačním systému MU pod příslušnými kódy předmětů.

 

Jazykové kurzy

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/

 

Informace o jazykových zkouškách

https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?kod=np2100;fakulta=1451;obdobi=7383

https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?zuv=23582;kod=bp2029;fakulta=1451;obdobi=7384

 

Kontakty

PhDr. Renata Prucklová - vedoucí oddělení, tel.: 549496686,

Mgr. Daniela Dlabolová, lektorka, tel.: 549 49 3648,

PhDr. Jana Vyorálková – sekretariát, tel. 549498170

 

Konzultační hodiny

Aktuální konzultační hodiny jsou uvedeny v úvodu interaktivních osnov u jednotlivých kódů předmětů a na osobních stránkách vyučujících.