Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů FSpS spravuje záležitosti spojené s propagací fakulty (marketingová činnost, organizace fakultních akcí) a internacionalizací ve vzdělávání (zahraniční pobyty studentů, pedagogů i neakademických pracovníků, mezinárodní spolupráce).
 

Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

 • proděkan pro vnější vztahy
 • oborový koordinátor programu Erasmus+
 • pověřená osoba dle směrnice rektora MU č. 8/2011
 • FSpS, budova A33/ pracovna 303
 • 549 49 6670     

 

Mgr. Iva Kašíková

 • manažerka marketingu - agenda marketingu a PR
 • FSpS, budova A33/ pracovna 120
 • 549 49 3155

 

Mgr. Andrea Kakulidu

 • referentka vnějších vztahů - agenda zahraničních vztahů
 • FSpS, budova A33/ pracovna 111
 • 549 49 7952