Mobilitní programy

banner

Studijní pobyty v zahraničí se již stávají běžnou součástí vysokoškolského života. FSpS MU nabízí svým studentům různé možnosti, jak strávit semestr či celý akademický rok za hranicemi a získat tak cennou životní zkušenost.

Sledujte Aktuální nabídky!

Erasmus+ Evropa

Program Erasmus+ je nejpopulárnějším programem, který desítky studentů FSpS ročně využívají pro studium na některé z partnerských zahraničních univerzit. 

Erasmus+ ICM

Tento program umožňuje studium na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+, tj. v celé řadě zemí neparticipujících na standardním programu Erasmus+.

Gerlev Sports Academy

Sportovní akademie v dánském Gerlevu je mezinárodně respektovanou institucí s netradičními metodami výuky, která nabízí sportovně - vzdělávací programy se specializací na CrossFit, Parkour, Tanec, Surf a další. Na základě dohody o spolupráci vyjíždí každoročně na podzim několik studentů FSpS na čtyřměsíční pobyt za zvýhodněných finančních podmínek.

Další programy

Pracovní stáže

Stipendium na podporu mobility

Fakulta sportovních studií MU podporuje své studenty v účasti na studijních pobytech v zahraničí. Ti, kteří vyjíždí mimo rámec mobilitních programů či do zemí, kde náklady značně převyšují získaný grant, mají možnost žádat o stipendium na podporu mobility.

Informační zdroje o možnostech studia a výzkumu v zahraničí

Uznávání předmětů ze zahraničí

Všechny úspěšně absolvované předměty v rámci studia na zahraničním pobytu dle předem schválené studijní smlouvy jsou studentům plně započítány do jejich studia na FSpS MU.