Studium a stáže v zahraničí

Většina mobilitních programů, přes které mohou studenti vycestovat do zahraničí za studiem nebo praxí, nabízí určitou formu finanční podpory. Každý z těchto programů má svá specifická pravidla a podmínky. Bližší informace o konkrétních stipendiích naleznete na stránkách jednotlivých programů na webu CZS.

Stipendium na podporu mobility FSpS - doplňkové

Dodatečnou podporu svým vyjíždějícím studentům nabízí i FSpS. Ti, kteří vyjíždí mimo rámec běžných mobilitních programů či do zemí, kde náklady značně převyšují získaný grant, mohou žádat o stipendium na podporu mobility FSpS.

Vyplácení stipendií na podporu mobility se řídí dle Opatření děkana č. 10/2020

Stipendium na podporu mobility se vyplácí zpětně na základě doložených nákladů (ukládejte si doklady o větších platbách – letenky, ubytovací smlouvy, placené kurzy, aj.). Žádost mohou studenti podat nejpozději 30 dní po ukončení pobytu Andree Kakulidu - kakulidu@fsps.muni.cz. Před podáním žádosti si pročtěte Pokyny níže.

pokyny pro žadatele formulář žádosti tabulka výpočtu stipendia

Stipendium na podporu zahraničních aktivit doktorandů

V roce 2021 mohou PhD studenti žádat o stipendium na povinné i volitelné zahraniční aktivity související se studiem.

Více informací


Na koho se obrátit

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info