Studium na Gerlev Sports Academy

Pobyty v Gerlevu v příštím ak. roce budou možné jen v jarním semestru 2022.
Termíny pobytu: 2. ledna - 25. června 2022

Sportovní akademie v dánském Gerlevu je mezinárodně respektovanou institucí s netradičními metodami výuky, která nabízí sportovně - vzdělávací programy se specializací na CrossFit, Parkour, Tanec, Outdoor, Natural Move, Basketbal a další.

Charakteristickým znakem této školy je „learning through experience“, tzn. většina předmětů je zaměřena na praxi. Vyučující jsou respektovaní odborníci a často významní profesionální sportovci. Škola je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu školy. Studenti mají možnost využívat výborné vybavení školy i ve svém volném čase. Kromě toho škola organizuje pro mezinárodní studenty poznávací výlety po celém Dánsku.

Na základě dohody o spolupráci vyjíždí každoročně několik studentů FSpS na pobyt do Gerlevu za zvýhodněných finančních podmínek.

Kdo se může zúčastnit?

  • Všichni studenti zapsaní v Bc. a Mgr. studiu v prezenční i kombinované formě.
  • studenti musí být v době výjezdu minimálně v 2. ročníku

Přihláška

Přihlášky podávejte elektronicky přes systém ISOIS – sekce Fakultní smlouvy.

Jak přílohu do přihlášky nahrajte vyplněný formulář pro Gerlev  – vyplňujte elektronicky.

Všichni přihlášení studenti budou pozváni na pohovor v angličtině.

Výběrová komise bude hodnotit studijní předpoklady, jazykové kompetence a motivaci uchazečů.

online přihláška formulář pro Gerlev

Finanční podmínky

Díky podpoře dánské vlády mají studenti z ČR významnou slevu na školném, přesto je nutno počítat s finanční náročností studijního pobytu.

Školné na celý pobyt po slevě činí přibližně 36 000 - 39 000 DKK. V ceně je zahrnuto i ubytování, stravování, teambuildingové aktivity, učební pomůcky a povinné zahraniční exkurze. Exkurze i cena se liší podle zvoleného Major Subject.

Studenti FSpS mají možnost žádat na CZS o stipendium v rámci mezifakultních dohod, které může alespoň částečně pomoci s pokrytím nákladů. Výše stipendia se pohybuje mezi 15 000 a 18 000 Kč na měsíc pobytu.

Předměty

Před odjezdem si z nabídky vyberte předměty, které byste v Gerlevu chtěli studovat. Postupujte přitom podle tohoto klíče:

  • Jeden Major subject, kterému se věnuji intenzivně 10 - 14 hodin týdně během celého pobytu. 
  • Jeden Minor subject s výukou 6 lekcí týdně
  • Dva Study subjects s výukou 2+2 lekce týdně
  • Jednotné joint classes s výukou 2 lekce týdně

Úspěšně absolvované předměty vám budou uznány do studia na FSpS a kreditově ohodnoceny.

Před odjezdem

Vybraným studentům gratulujeme.

Před odjezdem vyplňte studijní smlouvuLearning Agreement (LA), do které uveďte předměty, které v Gerlevu budete studovat.

Vyplněný a Vámi podepsaný LA odevzdejte nebo pošlete k podpisu Andree Kakulidu – kakulidu@fsps.muni.cz

Na základě kompletně podepsaného LA budete moci požádat o stipendium.

Sledujte a pokyny z Gerlevu ohledně platby a příjezdu.

Pobyt zaevidujte v ISu podle tohoto návodu.

Předměty a uznání výsledků

Všechny úspěšně absolvované předměty jsou studentům dle předem schválené studijní smlouvy (LA) plně započítány do jejich studia na FSpS.

Předměty ze zahraniční studentům běžně uznáváme za volitelné (forma uznání C). Po domluvě s vyučujícím nebo s garantem praxe můžeme uznat i za povinný předmět FSpS (forma uznání A).

pravidla uznávání předmětů ze zahraničí

Termíny výběrových řízení

  • 30.5.2021 – výjezdy na jaro 2022

WEB GERLEV SPORTS ACADEMY INFORMACE O POBYTU V GERLEVU ZKUŠENOSTI STUDENTŮ


Na koho se obrátit

Centrum zahraniční spolupráce

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info