Název projektu:          Těhotenská obuv

Cíl projektu: Cílem projektu je prokázat vliv specifické biomechanické obuvi a stélek na redukci výskytu křečí v oblasti dolních končetin a bolestivých stavů páteře u žen ve vyšších fázích těhotenství.

Podrobný popis projektu:

Předpokládáme účast minimálně 50 těhotných žen v experimentální a 50 těhotných žen v kontrolní skupině. Experimentální soubor bude tvořit 50 těhotných žen, které budou po celou dobu experimentu používat výhradně navrženou specifickou obuv (domácí a společenská obuv). Kontrolní skupina pak bude monitorována ve stejných intervalech. Délka intervence bude vždy 3 měsíce. Měření probíhá na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno 62500, vždy v pondělí od 9 do 16h.

Kriterii pro zařazení do souboru budou zejména: fáze těhotenství (přibližně 27 týden těhotenství), dále zdravotní stav (bez závažných omezení lokomoce) a sjednané pojištění u VZP.

Dotazování v ordinaci

Pro interní výzkum VZP je nutné před každým měřením položit těhotné následující otázky a odpovědi zaznamenat do karty:

Trpíte bolestí zad v oblasti krční – hrudní – bederní – křížové?

Trpíte v této fázi těhotenství křečemi v oblasti dolních končetin?

Trpíte zvýšeným výskytem otoků v této fázi těhotenství?

Užíváte nějaké volně prodejné léky, nebo potravinové doplňky?

Průběh měření:

Při zahájení a v průběhu experimentu proběhnou u obou souborů následující měření:

 • měření průtoku krve prostřednictvím sonografie (doppler), které zjišťuje průchodnost krevního řečiště dolní končetiny.
 • pomocí kinematografické metody Simi Motion bude diagnostikováno postavení těžiště, změny v postavení páteře, změny pohybových vzorců (úhly a úhlové rychlosti v hlavních kloubních spojeních).
 • pomocí pedobarometrické měřící plošiny Emed-at a stélek Pedar bude měřeno rozložení plantárních tlaků při chůzi – diagnostika stavu nožní klenby (zapojování palců, stav podélné a příčné klenby)
 • stabilometrie

 

Tato měření pomohou odhalit predispozice k bolestem páteře ve vyšší fázi těhotenství, která budou sledována pomocí dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bude zaměřené na mapování pohybové aktivity participantek (před těhotenstvím a v jeho průběhu) a zjišťování subjektivní hodnocení výskytu bolestivých stavů. Bude k dispozici v elektronické formě a jeho vyplnění bude vstupním přihlášením se do výzkumu.

 

Intervenčním činitelem v rámci plánovaného experimentu bude sada specifické obuvi (domácí a společenská obuv) tak, aby bylo možné zajištění soustavné intervence.

Použitá obuv má tři specifické prvky:

 • dvě podélné pružiny pro podpoření vertikálního pohybu podélné klenby,
 • dva pružné klíny po stranách patní kosti pro umožní předozadního pohybu patní kosti pravě v souvislosti vertikálním pohybem podélné klenby,
 • specifickou stélku s 5-7 mm hlubokou oválnou sníženinou v oblasti prvního metatarzálního kloubu pro uvolnění tlaku na sezamské kůstky a současně pro aktivaci palce při lokomoci.

 

Harmonogram průběhu realizace:

 1. Leden až červenec 2016: sestavení výzkumného a kontrolního souboru 100 těhotných žen nacházejících se koncem 6. měsíce těhotenství
  1. Pořízení základních anamnestických dat (rozhovor a dotazník)
  2. Vstupní měření vybraných parametrů na konci 2. trimestru těhotenství (stav nožní klenby na základě rozložení plantárních tlaků, vyhodnocení a popis otlaků na chodidlech, diagnostika prokrvování dolních končetin, trojdimenzionální kinematická analýza chůze)
 2. Příprava intervenčního faktoru – obuvi a stélek
 3. Realizace první fáze experimentu (90 dní nošení specifické obuvi)
  1. Průběžné měření vybraných parametrů na konci 8. měsíce těhotenství
  2. Výstupní měření vybraných parametrů na konci 3. trimestru