Jak se přihlásit

 • 1. listopadu 2020 – 28. února 2021 - Podejte přihlášku

  Vyberte si z nabídky bakalářských programů a podejte si elektronickou přihlášku.

  Poplatek za přihlášku je na FSPS MU 650 Kč, v rámci jedné přihlášky můžete zvolit až 3 specializace nebo kombinace sdružených studií.

 • 28. ledna 2021 - Den otevřených dveří

  Podívejte se, jak probíhal Den otevřených dveří 2020

  Přijďte se podívat na DOD 28. ledna 2021!

 • do 31. března 2021 - Posudek tělovýchovného lékaře

  Vložte do přihlášky posudek tělovýchovného lékaře. Posudek vyžadujeme z důvodu snížení rizika poškození zdraví při přijímacích zkouškách a následném studiu. Pokud jste zdravotně v pořádku, nemusíte se ničeho bát, je to také potvrzení pro Vás, že Vás nečekají žádná skrytá nebezpečí. Formulář můžete stáhnout z webu.

  Pokud posudek tělovýchovného lékaře nedodáte, nemůžeme riskovat Vaše zdraví a praktickou zkoušku nemůžete konat, to znamená, že Vás ke studiu nebudeme moci přijmout.

 • začátek dubna - Čekejte pozvánku

  Pozvánku Vám vložíme do přihlášky, neposíláme ji mailem ani poštou, tak se přihlaste do přihlášky a pozorně si ji přečtěte.

 • 17. – 18. dubna 2021 - Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy

  Těšíme se na Vás na sportovištích, nezapomeňte, že je nutné dodržet pořadí disciplín v pozvánce. Pokud máte více přihlášek, konáte každou disciplínu jednou a výsledek se započítá do všech přihlášek, pro které je disciplína předepsána. Na jednotlivá sportoviště se dopravujete sami, fakulta nezajišťuje společnou dopravu.

 • 24. – 25. dubna 2021 - Test studijních předpokladů (TSP), oborové testy sdruženého studia

  TSP konají pouze uchazeči o sdružené studium, tento test je předepsán Pedagogickou fakultou jako oborový pro všechny kombinace sdruženého studia s FSPS.

 • 25. dubna 2021 - Písemné testy FSpS

  Fakultní testy jsou určeny pro všechny bakalářské programy FSPS a nekolidují s TSP, uchazečům bude umožněno vykonat všechny testy. Pro zvídavější uchazeče zveřejňujeme loňské přijímací testy.

 • konec května 2021 - Výsledky

  Jednotlivé výsledky sportovních disciplín i písemných testů zveřejníme hned jak to bude možné, ale na celkový výsledek budete muset počkat do konce května, kdy ho najdete v přihlášce. Upozornění, že je rozhodnutí již zveřejněno Vám zašleme mailem. Tak se rychle podívej, jestli to vyšlo.

 • 19. 6. 2021 - Náhradní termín praktických přijímacích zkoušek

  Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit praktické přijímací zkoušky. O náhradní termín praktické přijímací zkoušky je nutné zažádat v e-přihlášce do 19. 4. 2021. Součástí žádosti je potvrzení od lékaře. 

 • začátek července 2021 - Zápis do studia

  Pokud patříš mezi úspěšné uchazeče, máš v přihlášce návrh na přijetí, jehož součástí je zápisový list.

  Studentem se stáváš až dnem zápisu do studia, kdy na studijním oddělení odevzdáš podepsaný zápisový list a ověřenou kopii maturitního vysvědčení a obdržíš potvrzení o studiu.

 • září 2021 - Zahájení výuky

  První den výuky bývá informativní, čeká tě seznámení s fakultou, informačním systémem a spolužáky.

  Druhý den již navštěvuješ výuku dle svého rozvrhu.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info