Program Tělesná výchova a sport

Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat? Připojte se k nám a studujte některou ze sportovních specializací, které nabízíme. Vaše studium na Fakultě sportovních studií může být také prvním krokem pro budoucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera, rozhodčího, odborníka na výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek.

Připravili jsme pro vás nový typ bakalářského studia, jehož cílem je udělat z vás kvalitně vzdělané odborníky. Můžete se pak směle postavit jakékoliv výzvě spojené se sportovní aktivitou široké veřejnosti. V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k organizování sportovních aktivit. Zvládnete vzdělávat zájemce v optimalizaci životního stylu, základech sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních a lékařsko-biologických disciplínách. Studijní program nabízí všestrannou sportovní přípravu s možností výběru mnoha specializací.

 

Podívejte se na videa:

Management sportu

Dagmar Trávníková vyučuje Týmové dovednosti v češtině i angličtině. Můžete ji potkat i při aktivitách na fakultě jako např. Jarmarku jógy či Psychomotorických hrách.

A pokud budete ve studiu pokračovat v navazujícím magisterském studiu Managementu sportu, potkáte se s ní v předmětu Teambuilding. Také si můžete zapsat volitelný předmět Žonglování. Výuka s ní bude zajímavá (barevná) a určitě Vás bude bavit.

Regenerace a výživa ve sportu

Michal Kumstát pracuje na Katedře podpory zdraví FSpS. Od mládí se věnoval plavání, a později triatlonu, ve kterém reprezentovat ČR. Co ho baví na jeho práci? Jsou to zvídaví studenti, kteří neustále dávají všetečné otázky, na které musí reagovat... Zajímá vás, co vyučuje a také jeho doporučení, jak se připravit na zkoušky a úspěšně studovat na sportovní fakultě? Pak mrkněte na video.

Studentka Rebeka si zvolila pro své studium specializaci Regenerace a výživa ve sportu v programu Tělesná výchova a sport. Ve svém volném čase se věnuje atletice, skoku o tyči. Na jejím sportovním výkonu se podílí kvalitní strava a dostatek odpočinku.

Rozhodčí kolektivních her

Student Honza studuje program Tělesná výchova a sport, specializaci Rozhodčí kolektivních her se zaměřením na lední hokej. Při studiu hraje hokej za univerzitní tým HC Masaryk University.

Speciální edukace bezpečnostních složek

Lucie je studentkou Speciální edukace bezpečnostních složek v programu Tělesná výchova a sport a současně úspěšnou sportovní střelkyní, reprezentantkou ČR. Na studiu ji baví propojení teorie s praxí. Zkušenosti, které při studiu získá, může použít při vedení tréninků jakýchkoliv sportů, nejen úpolových.

Sdružené studium s Pedagogickou fakultou MU

Marcela Janíková učí na fakultě pedagogické předměty v bakalářském i magisterském studiu. Práce se studenty ji baví, studenti se zajímají nejen o sport, ale i o teoretické základy, tvoří skvělou partu a výborně se s nimi spolupracuje... Pokud Vás zajímá rada pedagožky, jak se dobře připravit na přijímačky, určitě se podívejte na celé video.

Trenérství

Tomáš Vencúrik púsobí na Katedře sportovních her FSpS. Vyučuje předměty jako je basketbal, florbal, softbal, sportovní diagnostiku anebo netradiční hry. Pedagog radí zájemcům o studium specializace Trenérství, že si musí hned v začátku zvolit sportovní zaměření, kterému se chtějí v rámci studia věnovat.

Forma studia

 • P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
 • K = Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u specializace Management sportu může výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě 
za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.

NÁZEV PROGRAMU (zkratka) P K studijní plán
Tělesná výchova a sport (TVS)      
      sdružené studium s Pedagogickou fakultou (aprobace viz níže) ano ne PDF
      specializace Management sportu (MS) - mezifakultní studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU ano ano PDF
      specializace Regenerace a výživa ve sportu (RVS) ano ano PDF
      specializace Rozhodčí kolektivních her (RKH, sportovní zaměření viz níže) ano ano PDF
      specializace Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) ano ano PDF
      specializace Trenérství (T, sportovní zaměření viz níže) ano ano PDF

Sdružené studium

Studijní program Tělesná výchova a sport  (hlavní studijní plán) lze studovat s aprobací (vedlejším studijním plánem) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou studijní program Tělesná výchova a sport (vedleší studijní plán) studovat také s aprobací Přírodovědecké fakulty MU (hlavní studijní plán): Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání. Více informací poskytne Přírodovědecká fakulta MU.

Sportovní zaměření specializací

 • Trenérství: zaměření Aikido, Alpské lyžování, Atletika, Badminton, Basketbal, Běžecké lyžování, Biatlon, Box, Cyklistika, Džúdó, Fotbal, Krasobruslení, Lední hokej, Moderní gymnastika, Plavání, Sportovní gymnastika, Volejbal, Zápas.
 • POZN: Zájemci o zaměření Fitness podávají přihlášky do studijního programu Osobní a kondiční trenér.
 • Rozhodčí kolektivních her: zaměřeni Basketbal, Fotbal, Florbal, Lední hokej.

Předpokládaný počet přijímaných, vyplývající ze zákona č. 111/Sb. o VŠ, § 49 odst. 5:

 •    60 sdružené studium, prezenční forma
 •  125 studia specializací, prezenční forma
 •  125 studia specializací, kombinovaná forma

Uvedené počty nemusí být naplněny.

 

Je studium programu pro Vás?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat, studium na naší fakultě je
přesně pro Vás:

 • Zajímáte se o dění ve sportu? Či aktivně sami sportujete?
 • Lákají Vás témata jako sportovní trénink, pohybová aktivita děti, sportovní management, či výživa ve sportu?
 • Rádi byste uspěli na trhu práce v oblasti sportu a tělovýchovy?
 • Zajímají Vás teoretická východiska, která stojí za nejlepšími světovými výkony?

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, Vaše přihláška již měla být vyplněna!

Stále váháte? Podívejte se, jak to na Fakultě sportovních studií chodí.
 

Kromě tradičních sportovních profesí Vás připravíme i pro kariéru vědce. Že nevíte, co by vědec pohledával na sportovce? Rádi Vás přesvědčíme, že i na Fakultě sportovních studií se vědecky pracuje na významných objevech. Naše pedagogy a studenty najdete také na stránkách odborných knih a jako autory článků ve významných časopisech.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY STUDIA?
Všestranná sportovní příprava, kterou doplní studentem vybraná specializace. Prostřednictvím specializace bude Vaše studium zacíleno do oblasti, která Vás skutečně zajímá.
JAK STUDIUM PROBÍHÁ?
Nuda? Tu u nás budete hledat marně. Významu teoretické přípravy jsme si vědomi, ale jelikož sportujeme na hřištích, v tělocvičnách i v přírodě, budete mimo učebny trávit tolik času, jako žádní jiní studenti Masarykovy univerzity. Každý student absolvuje lyžařské, snowboardové nebo outdoor kurzy. Máte ambice rozšířit si obzory? Žádný problém, díky spřáteleným univerzitám v Evropě i ve světě můžete získat zkušenosti při studiu v zahraničí.

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihláška ke studiu na FSpS MU se podává elektronicky:  http://is.muni.cz/prihlaska/
 • Pro komunikaci s uchazeči o studium funguje e-mailová adresa MU
  a také e-mailová adresa na Fakultě sportovních studií
 • Po uzavření podávání přihlášek zveřejní fakulta uchazečům s podanou a plně uhrazenou přihláškou pozvánku k přijímací zkoušce v e-přihlášce, písemná pozvánka se nezasílá.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku na FSpS, fakulta administrativní poplatek nevrací, a to ani v případě, kdy uchazeč včas nedoloží posudek od tělovýchovného lékaře.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy a nepovoluje v průběhu přijímacího řízení změnu studijního oboru, směru, kombinace oborů či formy studia.
 • Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek, možnost komerčního ubytování naleznete na www.skm.muni.cz.
 • Praktická přijímací zkouška se koná na různých sportovištích města Brna, přesun na jednotlivé disciplíny si zajišťují uchazeči sami. Je nepřípustné, aby se v průběhu praktických přijímacích zkoušek pohybovaly v místě jejich konání jakékoliv nezúčastněné osoby (trenéři, rodinní příslušníci, přátelé apod.).

Kritérium pro úspěch

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Bonifikace

Uchazeči specializace Trenérství  mohou v e-přihlášce do 31.3.2020 požádat o bonifikaci ve výši 20 bodů.

 • Uchazeč vloží do přihlášky potvrzení sportovního svazu o účasti v nejvyšší soutěži daného sportu v juniorské nebo seniorské kategorii. Uznává se účast v soutěžích v posledních 5 letech (2015-2020). Uchazeč vloží také další vyžadované doklady: PODROBNOSTI.
 • Musí se jednat o sportovní zaměření ve sportu, které v rámci specializace nabízíme (viz odkaz PODROBNOSTI), uchazeč v tomto sportovním zaměření bude pokračovat i ve studiu.
 • Bodová bonifikace se nevztahuje na jiné specializace, programy ani sdružené studium.

Skladba přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je shodná se studijním programem Osobní a kondiční trenér.
Pokud má uchazeč podánu přihlášku i do tohoto programu, vykoná přijímací zkoušku pouze jednou.

název výpočet bodů max. bodů
50 100 % Písemný test FSpS percentil testu *0,5 50 100
50 % Praktická zkouška z TV: ZRUŠENO  
          plavání 100 m dosažený čas 10
          běh 60 m dosažený čas 10
          gymnastika odečítají se body za nesprávně provedený cvik 10
          basketbal odečítají se body za nesprávně provedenou techniku 10
          Jacikův test počet správně provedených poloh 10
Bonifikace Trenérství při splnění stanovených podmínek +20
celkem (celkem Trenértsví)   100 (120)

Skladba přijímací zkoušky pro sdružené studium:

Uchazeči o sdružené studium vykonají navíc TSP a oborový test PdF (je-li předepsán - pouze AJ).
FSpS respektuje hranici bodů stanovenou PdF.
Do výpočtů bodů za FSpS výsledek oborového testu PdF nevstupuje, musí být splněna hranice bodů pro přijetí na PdF a dále rozhoduje součet bodů přijímacích zkoušek na FSpS.
 

Popis zkoušek

Písemný test FSpS

 • společný  test pro program TVS a OKT
  • verbální, analytické a kritické myšlení
  • společenské vědy, historie sportu
  • obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a diciplínách
  • obecná biologie, biologie člověka, biochemie
 • test z roku 2019
 • test bude mít 40 otázek, na vypracování testu budou mít uchazeči 40 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

       Doporučená literatura k přípravě na test:

 • Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, ISBN: 80-7200-044-6
 • Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 • Jansa, P., Dovalil J. et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 • Biologie člověka pro gymnázia, 4. přepracované vydání, soubor 6 publikací, 2015, ISBN:9788073731281
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

 

Praktická zkouška z TV - ZRUŠENA

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.
Podívejte se na videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům,
kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

Plavání 100 m

100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem "na místa" a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě. Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).

V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede "DNF" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY - PLAVÁNÍ 100 M

Běh 60 m

Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).
Rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky, start nízký ze startovních bloků.
Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel.
Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován. V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen. Do výsledků se uvede "chybný start" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY - BĚH 60 M

Gymnastika

Uchazeč/ka vykoná sestavu uvedenou v tabulce, během sestavy může opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.

Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky podle níže uvedených kritérií. Výsledná
známka bude počítána na 0,1 bodu.
Uchazeč dle aktuálních schopností může vynechat obtížnější cviky (nebude mu započítána hodnota nepředvedeného cviku).

Klasifikace chyb provedení a technických chyb
(viz pravidla sportovní gymnastiky http://www.gymfed.cz/8-pravidla-sgm.html)
a) Malé chyby: (srážka = 0,1)                    c) Velké chyby: (srážka 0,5)
b) Střední chyby: (srážka = 0,3)                d) Pád: (srážka 1,0)
Srážka nesmí přesáhnout hodnotu daného cviku.
Během sestavy je povoleno jedenkrát opakovat pouze stoj na rukou, v případě, že prvním pokusem se uchazeč nedostal do konečné polohy.

ŽENY  
Přemetový poskok – přemet - 3 body
Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk - 2 body
Výkrokem váha předklonmo, vzpřim - 1 bod
Cval - dálkový skok - 2 body
Přemetový poskok - přemet stranou - 2 body
MUŽI  
Přemetový poskok – přemet - 3 body
Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu - 2 body
Kotoul vzad do zášvihu - vztyk - 2 body
Výkrokem váha předklonmo, vzpřim - 1 bod
Přemetový poskok - přemet stranou - 2 body

Basketbal

Uchazeč vykoná níže uvedené situace.
Nemělo by docházet k porušení pravidel basketbalu a není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

Maximálně možný počet : 10 bodů

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 • Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

 

Možnost prominutí přijímacích zkoušek

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 29. 2. 2020 přes oddělení CŽV na FSpS.
 1. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS nebo OH v období 1.4.2018-31.3.2020.
  • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 31. 3. 2020, a to formou vložení potvrzení sportovního svazu o reprezentačním startu (vč. kvalifikačních) do e-přihlášky.
  • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
  • Nezle vyhovět u sdruženého studia.
  • Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro bakalářské studium přijímací zkouška na FSpS MU v minulosti již prominuta.

Uplatnění absolventů

Absolventi a absolventky bakalářského studia připravující se na budoucí povolání pedagogů jsou způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Jako manažeři a manažerky sportu naleznete uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

Pokud zvolíte specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude vaším možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

Pokud bude vaší specializací Speciální edukace bezpečnostních složek, získáte předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektech, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

Jako trenéři a trenérky najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíte se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

Rozhodčí jsou znalostně vybaveni jak na řízení utkání ve vybrané kolektivní hře, tak i na působení ve sportovních organizacích nebo institucích nabízejících sportovní služby, a to zejména na středním manažerském stupni řízení.