Přípravný kurz TV

Přípravné kurzy organizuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Centrum celoživotního vzdělávání.

Přípravné kurzy jsou zaměřeny na sportovní přípravu (gymnastika a basketbal).

 • Určeny jsou pro zájemce studijních programů Tělesná výchova a sport (sdružené studium i všechny specializace) a Osobní a kondiční trenér.
 • Náplní kurzů je praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností pod vedením učitelů FSpS. Účastnící kurzů si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení.
 • Kurzy jsou realizovány v Univerzitním kampusu Brno a lze je objednat samostatně.
 • Probíhat budou v termínech
  • gymnastika: 14. 3. 2020, 15. 3. 2020, 22. 3. 2020, 4. 4. 2020, 5. 4. 2020
  • basketbal: 29. 3. 2020
    

Dále nabízíme kurz biologie člověka.

 • Určen je pro zájemce oboru Fyzioterapie.
 • Kurz bude probíhat v Univerzitním kampusu Brno 21. 3. 2020.
 • Témata: Buňka, Tkáně, Pohybová soustava, Trávicí soustava, Metabolismus, Oběhová a dýchací soustava, Tělní tekutiny a řízení tělesné teploty, Řízení organismu – nervová soustava, Řízení organismu – endokrinní systém

Nabízené kurzy je možno objednat v Obchodním centru MU.
Kurzy je možné objednávat od 22.11.2019 do 1.3.2020.