Nabídka programů

Přehledné informace o nové formě studijní nabídky ve videu MU.
 

Informační brožura pro Bc. studium
 

Na Fakultě sportovních studií můžete v bakalářském stupni studovat v následujících studijních programech:

 • Program Osobní a kondiční trenér

 • Program Tělesná výchova a sport

  • sdružené studium s Pedagogickou fakultou (aprobace v odkazu výše)
  • specializace Management sportu (MS) - mezifakultní studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU
  • specializace Regenerace a výživa ve sportu (RVS)
  • specializace Rozhodčí kolektivních her (RKH, sportovní zaměření v odkazu výše)
  • specializace Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS)
  • specializace Trenérství (T, sportovní zaměření v odkazu výše)
 • Program Specializace ve zdravotnictví - obor FyzioterapieForma studia

 • P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
 • K = Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u specializace Management sportu může výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě 
za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.