Termíny

Začátek přijímacího řízení 1. listopadu 2018
Den otevřených dveří 24. ledna 2019 v 10 hodin, Univerzitní Kampus Brno-Bohunice,
budova A11/aula 114, Kamenice 5, 625 00 Brno
Podání přihlášek 1. listopadu 2018 - 28. února 2019
http://is.muni.cz/prihlaska/
poplatek 600,- Kč za každou přihlášku
Odevzdání lékařského posudku do 31. března 2019 vložením do e-přihlášky
Praktická přijímací zkouška z TV 13. - 14. dubna 2019
Písemné testy FSpS 4. května 2019
Písemné testy pro sdružené studium
(nekonají uchazeči jednooborových studií)
TSP 27.–28. dubna 2019
pro studium AJ - písemný test z AJ dle harmonogramu Pedagogické fakulty
Zveřejnění návrhu přijímací komise
na přijetí/nepřijetí ke studiu
24. května 2019 v e-přihlášce
(uchazeči konající náhradní termín 28. června 2019)
Náhradní termín
praktické TV i písemného testu FSpS
22. června 2019
  • o termín je možné žádat v případě nemoci nebo zranění,musí být doloženo potvrzením lékaře
  • žádost se podává v e-přihlášce nejpozději 15.4. pro TV a 6.5. pro písemný test FSpS
Zápis do studia,
doložení maturitního vysvědčení
17. července 2019
Rozhodnutí přezkumné komise
a dodatečné přijímání uchazečů
dle pořadí dosaženého v přij. řízení
červenec 2019
Konec přijímacího řízení 30. září 2019

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.
Uchazeč navržený na přijetí do více specializací v programu Tělesná výchova a sport může být zapsán ke studiu pouze 1 specializace/aprobace.


Vodítkem pro rozhodování uchazečů o podání přihlášky na FSpS mohou být i výsledky přijímacího řízení v roce 2018.