Termíny

Začátek přijímacího řízení 1. listopadu 2019
Den otevřených dveří 23. ledna 2020 v 10 hodin, Univerzitní Kampus Brno-Bohunice,
budova A11/aula 114, Kamenice 5, 625 00 Brno
Podání přihlášek 1. listopadu 2019 - 29. února 2020
http://is.muni.cz/prihlaska/
poplatek 650,- Kč za každou přihlášku
Odevzdání lékařského posudku do 31. března 2020 termín prodloužen do 20. června 2020 vložením do e-přihlášky
Praktická přijímací zkouška z TV 18. - 19. dubna 2020  ZRUŠENO
Písemné testy FSpS 26. dubna 2020  změna termínu na 21. června 2020
Písemné testy pro sdružené studium
(nekonají uchazeči jednooborových studií)
TSP 25.–26. dubna 2020 změna termínu na 20. - 21. 6. 2020
pro studium AJ - písemný test z AJ dle harmonogramu Pedagogické fakulty
Zveřejnění návrhu přijímací komise
na přijetí/nepřijetí ke studiu
konec května 2020 v e-přihlášce, termín bude posunut adekvátně k termíu přijímací zkoušky, cca 14 dnů po přijímací zkoušce
Náhradní termín
praktické TV
20. června 2020 zrušen
  • o termín je možné žádat v případě nemoci nebo zranění,musí být doloženo potvrzením lékaře
  • žádost se podává v e-přihlášce nejpozději 20.4. pouze pro TV
Zápis do studia,
doložení maturitního vysvědčení
červenec 2020 září 2020
Rozhodnutí přezkumné komise
a dodatečné přijímání uchazečů
dle pořadí dosaženého v přij. řízení
červenec/srpen 2020
Konec přijímacího řízení 30. září 2020

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.
Uchazeč navržený na přijetí do více specializací v programu Tělesná výchova a sport může být zapsán ke studiu pouze 1 specializace/aprobace.


Vodítkem pro rozhodování uchazečů o podání přihlášky na FSpS mohou být i výsledky přijímacího řízení v roce 2019.