Termíny

Začátek přijímacího řízení 1. listopadu 2019
Den otevřených dveří 23. ledna 2020 v 10 hodin, Univerzitní Kampus Brno-Bohunice,
budova A11/aula 114, Kamenice 5, 625 00 Brno
Podání přihlášek 1. listopadu 2019 - 29. února 2020
http://is.muni.cz/prihlaska/
poplatek 650,- Kč za každou přihlášku
Odevzdání lékařského posudku do 31. března 2020 vložením do e-přihlášky
Praktická přijímací zkouška z TV 18. - 19. dubna 2020
Písemné testy FSpS 26. dubna 2020
Písemné testy pro sdružené studium
(nekonají uchazeči jednooborových studií)
TSP 25.–26. dubna 2020
pro studium AJ - písemný test z AJ dle harmonogramu Pedagogické fakulty
Zveřejnění návrhu přijímací komise
na přijetí/nepřijetí ke studiu
konec května 2020 v e-přihlášce
(uchazeči konající náhradní termín konec června 2020)
Náhradní termín
praktické TV
20. června 2020
  • o termín je možné žádat v případě nemoci nebo zranění,musí být doloženo potvrzením lékaře
  • žádost se podává v e-přihlášce nejpozději 20.4. pouze pro TV
Zápis do studia,
doložení maturitního vysvědčení
začátek července 2020
Rozhodnutí přezkumné komise
a dodatečné přijímání uchazečů
dle pořadí dosaženého v přij. řízení
červenec/srpen 2020
Konec přijímacího řízení 30. září 2020

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.
Uchazeč navržený na přijetí do více specializací v programu Tělesná výchova a sport může být zapsán ke studiu pouze 1 specializace/aprobace.


Vodítkem pro rozhodování uchazečů o podání přihlášky na FSpS mohou být i výsledky přijímacího řízení v roce 2019.