Zápis do studia

Zápis do studia

Doklady vyžadované od uchazečů navržených na přijetí nejpozději v den zápisu do studia:

  • všechny obory: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v počtu studií, na která se student zapisuje) nebo doklad o nostrifikaci maturitní zkoušky, pokud uchazeč absolvoval střední školu v zahraničí.
  • obor Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční  19. 8. 2020.

O termínu zápisu do studia mohou být přijatí uchazeči informováni i prostřednictvím e-mailu uvedeného u e-přihlášky, toto sdělení má stejnou váhu jako písemné vyrozumění.


Studium

Finanční náročnost studia

Předem upozorňujeme na finanční náročnost studia spojenou s náklady na některé povinné formy výuky, především kurzy. Zejména v 1. ročníku studia absolvují studenti povinné kurzy lyžování (sjezdové i běžecké), turistiky a vodní turistiky. Studenti musí mít adekvátní sportovní vybavení a je nutno počítat s úhradou nákladů na ubytování, stravu, dopravu a skipas. Náklady se v 1. ročníku pohybují do 15 000,- Kč.

Povinná zkouška z AJ v průběhu studia

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.