Nabídka programů

Přehledné informace o nové formě studijní nabídky ve videu MU.
 

Na Fakultě sportovních studií můžete v navazujícím magisterském stupni studovat v následujících studijních programech:   

 

Informační brožura NMgr.
 

Forma studia

  • P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
  • K = Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u programu Management sportu může výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě 
za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.