Termíny

Začátek přijímacího řízení 1. ledna 2020
Den otevřených dveří 23. ledna 2020 v 10 hodin, Univerzitní Kampus Brno-Bohunice,
budova A11/aula 114, Kamenice 5, 625 00 Brno
Podání přihlášek 1. ledna 2020 - 30. dubna 2020
http://is.muni.cz/prihlaska/
poplatek 650,- Kč za každou přihlášku
Odevzdání posudku tělovýchovného lékaře do 31. května 26. června 2020 do e-přihlášky
Písemné testy 20. června 2020 změněno na 27. června 2020
Náhradní termín nebude realizován.
Zveřejnění návrhu přijímací komise
na přijetí/nepřijetí ke studiu
konec června 10. července 2020 v e-přihlášce
Zápis do studia, doložení VŠ diplomu červenec 19. 8. 2020
Rozhodnutí přezkumné komise
a dodatečné přijímání uchazečů
dle pořadí dosaženého v přij. řízení
4. 9. 2020
Konec přijímacího řízení 31. října 2020

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.
Uchazeč navržený na přijetí do více specializací v programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie může být zapsán ke studiu pouze 1 specializace.
Uchazeč navržený na přijetí do více aprobací v programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy může být zapsán ke studiu pouze 1 aprobace.


Vodítkem pro rozhodování uchazečů o podání přihlášky na FSpS mohou být i výsledky přijímacího řízení 2019.