Výsledky

 Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2020 bude zveřejněn v polovině května 2020.

Výsledky přijímacího řízení 2020 budou

 1. zveřejněny na úřední desce FSpS
 2. v e-přihlášce

Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje.

Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 2019

 • Výsledky přijímacích zkoušek 2019 dle studijních plánů
 • Písemný test ASEBS
 • Písemný test KTAK
 • Písemný test MS
 • Písemný test UTV
 • Souhrnné údaje o písemném testu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS)
 • Souhrnné údaje o písemném testu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)
 • Souhrnné údaje o písemném testu Management sportu (MS)
 • Souhrnné údaje o písemném testu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (UTV)