Zápis do studia

Doklady vyžadované od uchazečů navržených na přijetí nejpozději v den zápisu do studia:

  • ověřenou kopii VŠ diplomu - uchazeči z jiných VŠ
  • prostou kopii VŠ diplomu bez ověření - uchazeči z Masarykovy univerzity

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční 19. 8. 2020.

O termínu zápisu do studia mohou být přijatí uchazeči informováni i prostřednictvím e-mailu uvedeného u e-přihlášky, toto sdělení má stejnou váhu jako písemné vyrozumění.


Finanční náročnost studia

Předem upozorňujeme na finanční náročnost ve studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy spojenou s náklady na povinné  kurzy. Zejména v 1. ročníku studia absolvují studenti povinné kurzy lyžování (sjezdové i běžecké) a turistiky. Studenti musí mít adekvátní sportovní vybavení a je nutno počítat s úhradou nákladů na ubytování, stravu, dopravu a skipas. Náklady se v 1. ročníku pohybují do 15 000,- Kč.

Povinná zkouška z AJ v průběhu studia

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.