• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    26. 8. 2016 - 18:27
  • Garant obsahu:
    Andrea Málková
  • Vytvořeno:
    24. 7. 2016 - 18:46
  • Stránka číslo: 982

Kontakty

Ing. Jitka Sázavská  - studijní referentka

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. - garant rigorózního řízení

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. - garant oboru Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. - garant oboru Management sportu

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. - garant oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek