• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  17. 10. 2016 - 14:39
 • Garant obsahu:
  Andrea Málková
 • Vytvořeno:
  24. 7. 2016 - 18:45
 • Stránka číslo: 980

Průběh rigorózní zkoušky

 1. obhajoba rigorózní práce
  Úspěšná obhajoba rigorózní práce je podmínkou přístupu uchazeče k další součásti rigorózní zkoušky.
 2. ústní zkouška z předmětů stanovených pro daný obor v obsahu programu
  Požadavky na ústní část rigorózní zkoušky vycházejí z okruhů témat ke státní závěrečné zkoušce magisterských studijních oborů s tím, že komise požaduje hlubší znalosti

obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Uvedená témata se týkají školního prostředí i prostředí pohybových aktivit, sportovních skupin a trenérství.

 

obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

 

obor Management sportu

 

Všechny součásti zkoušky se konají v jednom dni.

Termín rigorózní zkoušky a složení komise stanovuje pro semestr, ve kterém uchazeč podal přihlášku, garant příslušného oboru.