Informace pro uchazeče ze zahraniční

Studium v češtině
Pro studenty ze zahraničí studující v českých studijních programech platí stejné podmínky jako pro české studenty.

Studium v cizím jazyce
Bakalářské a magisterské studijní programy v anglickém jazyce na FSpS nejsou vypisovány.
V anglickém jazyce je na FSpS vyučován doktorský studijní program Kinanthropology.
Informace o cizojazyčných studijních programech na Masarykově univerzitě.


Studium v českém jazyce

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu sportovních studií jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE.
Připravit na zkoušku se uchazeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU.
Uchazeči, kteří nedoloží ověřenou kopii certifikátu, nebudou moci vykonat oborové testy a dokončit přijímací řízení.
Certifikát nebo doklad o zahájení kurzu a předpokládaném ukončení dokládají uchazeči ze zahraničí

  • do 30. 4. 2020 uchazeči o Bc. studium
  • do 31. 5. 2020 uchazeči o NMgr. studium
  • Uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.
Zahraniční uchazeči, kteří certifikát nedoloží nebudou přijati ke studiu pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.


Dokládání zákonné podmínky pro přijetí

  • do Bc. studia - maturitní vysvědčení
  • do NMgr. studia - vysokoškolský diplom

Kritéria pro uchazeče, kteří získali maturitu nebo vysokoškolský diplom v zahraničí.

Informace pro uchazeče se vzděláním ze Slovenska.

Více informací na stránkách Masarykovy univerzity, MŠMT.