Studium s handicapem

Samozřejmostí je zajištění péče pro studenty s handicapem

  • zrakovým,
  • sluchovým,
  • se specifickými poruchami učení,
  • s psychickými obtížemi.

Více informací naleznete na stránkách Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě Teiresias.