Laboratoř biomotoriky

Laboratoř biomotoriky poskytuje zázemí pro pedagogickou činnost reprezentovanou výukou a projektovou činností studentů. Zároveň je jedním z hlavních zařízení zajišťujících výzkumnou činnost na FSpS.

Jejím hlavním cílem je zkoumání základních pohybových projevů člověka, strukturovaných i nestrukturovaných pohybových aktivit z kinetického, kinematického i funkčního pohledu a aplikace výsledků do praxe. 

Laboratoř je vybavena velkým množstvím moderní přístrojové techniky, která umožňuje nejen laboratorní výzkum, ale i mobilní terénní měření. Mezi základní vybavení patří:

  • 3D kinematická analýza – SIMI motion
  • dynamometrické plošiny a chodník – Bertec, Provec, FitroForce 
  • stabilometrická plošina – FitroSway 
  • analýza rozložení tlaku – Emed, Pedar 
  • telemetrické systémy včetně EMG – Mye, Vernier 
  • akcelerometrické senzory – Actigraph, Garmin 

V současné době se laboratoř biomotoriky podílí na řešení projektů charakterizujících techniku a dynamiku chůze běžné populace, problematiku zatížení chodidla v průběhu těhotenství, vlivu zátěže na stav planty, ověření ortopedických vložek na stav nohy a mnohých dalších. Řeší se zde výzkumná témata zaměřená na běžnou populaci stejně jako problematika výkonnostního i vrcholového sportu.