Aktuality

výsledky výzvy interních výzkumných projektů

https://is.muni.cz/auth/do/fsps/projekty/interni_projekty_fsps/interni_projekty_fsps_2020/FINAL_poradie.pdf

Otevřená výzva k předkládání návrhů interních výzkumných projektů

  • Zveřejnění výzvy – 27. 5. 2020
  • Termín pro předkládání návrhů projektů – do 10. 6. 2020, 15:00
  • Zveřejnění výsledků soutěže – 24. 6. 2020
  • Zahájení řešení projektů – nejdříve k 1. 7. 2020
  • Ukončení řešení projektů 31. 12. 2020

 

 

 

  • Technologická agentura České republiky (TA ČR)
    • vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2)