Věda a výzkum na FSpS

Strategie fakulty sportovních studií v oblasti vědy a výzkumu se soustřeďuje na posílení role fakulty jako významné výzkumné a vzdělávací instituce v oblasti kinantropologie a tělesné výchovy a sportu.

Základními oblastmi výzkumné činnosti fakulty jsou dynamické a kinematické aspekty pohybu, biomedicínské aspekty pohybu a společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu.

 

 

Spolupracující instituce:

 • Mie company (UK)
 • North West University (ZA)
 • Nottingham Trent University (UK)
 • Novel Company (DE)
 • Simi motion GmBH (DE)
 • Otto von Guericke Univesität Magdeburg (DE)
 • Prešovská univerzita v Prešove (SK)
 • Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
 • Univerzita Mateja Bela (SK)
 • University of Bucharest (RO)
 • University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)
 • University of Montenegro (ME)
 • University of Murcia (ES)
 • University of Primorska (SI)
 • University of Rzeszów (PL)
 • University of Stirling (UK)
 • University of Zagreb (HR)
 • University "Vasile Alecsandri" of Bacau (RO)