Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění

Logo poskytovatele
Autoři

KOPŘIVOVÁ Jitka KNAPPOVÁ Věra

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Kapitola pojednává o významném podílu role pedagoga na efektivitě výchovně vzdělávacího procesu za cílem prevence civilizačních onemocnění. Je zde řešena problematika plánování, organizace, realizace a vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu. V kapitole jsou rozebrány profesní kompetence pedagoga, didaktické zásady obecné a individuální a to ve vztahu k věkovým zvláštnostem, dle zdravotních oslabení a dle úrovně tělesné zdatnosti. Jsou zde uvedena základní kritéria pro sestavení individuálního intervenčního programu. V textu jsou podrobně rozebrány všechny didaktické zásady s odkazy na závěry prací našich i zahraničních odborníků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info