Parkour koncept pro zdravé stárnutí (Parkour)

Kód projektu
MUNI/A/1426/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Žijeme v době stárnutí populace, což přirozeně přináší zvýšený zájem výzkumníků o projekty zaměřené na zlepšení kvality života seniorů. Jedním z limitujících faktorů kvality života je strach z pádů a samotné pády, které mnohdy způsobují fatální následky jak pro samotné seniory, tak pro celý ekonomický systém.

Cílem projektu je ověření Parkour konceptu pro zdravé stárnutí v kontextu prevence pádů, Seniorský Parkour předpokládá edukaci seniorů v oblasti překonávání překážek.

Výzkumníci chtějí sledovat vliv programu na vybrané parametry úzce související se schopnostmi potřebnými u běžných denních aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info