Molekulová adaptační odezva na hypertrofický trénink u seniorů a mladých sportovců (MARYA)

Kód projektu
MUNI/A/1154/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je upřesnit molekulovou podstatu dějů probíhajících v rámci hypertrofické adaptace a zjistit vliv konzumace dietních nitrátů, polymorfismů NOS a sialinových transporterů na střevní a orální mikrobiom. Hypertrofické adaptace na úrovni kosterní i srdeční svaloviny představují jeden z cílových efektů odporového, hypertrofického tréninku, přičemž jejich pozitivní vliv je spojován s kvalitou života (prevence sarkopenie, vyšší úroveň zdatnosti aj.). Prostřednictvím sledování vybraných fyziologických markrů (myostatin, IGF-1, růstový hormon, testosteron, FLRG protein, GASP-1, BMP-11, enzymové a neenzymové antioxidanty, SOD, CAT, PX, GPX, glutathion, askorbát, kyselina močová, transferin, feritin, haptoglobin, ceruloplazmin, askorbát, peroxid vodíku, H2S, NO, MDA, karbonylované proteiny, celková antioxidační kapacita), krevního obrazu biochemie krve a změn kardiovaskulárního systému chceme upřesnit, které ukazatele a děje ovlivňují hypertrofickou adaptaci jako reakci na 8 – 10 týdenní odporový/hypertrofický trénink u mladých, sportujících mužů a seniorů. Dalším cílem výzkumu je u shodného souboru probandů propojit a najít vztahy mezi konzumaci potraviny bohaté na dietní nitráty, orálním a střevním mikrobiomem, funkčními genetickými polymorfismy NOS a sialinové transportéry. Tento širší soubor fyziologických mechanismů je důležitým předpokladem pro endogenní dostupnost oxidu dusnatého (NO) hodnocenou na základě plazmatických NO3-/ NO2.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info