• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:50
  • Stránka číslo: 35

Veřejnost

23. 1. 2020

Den otevřených dveří 2020

V tento den budou otevřeny dveře Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity uchazečům o studium.


Součástí programu budou informace k přijímací zkoušce, k teoretické i praktické části a ukázky praktických přijímacích zkoušek - gymnastická sestava, Jacikův test a zkouška z basketbalu.


PROGRAM DOD 2020: 9:00-13:00 hod. Prezentace studijních programů a jednotlivých specializací - ve vestibulu FSpS (II. NP) 10:00-11:00 hod. Představení fakulty, studijních programů, výjezdy studentů A11/114 (červený vchod LF) 11:00-13:00 hod. Ukázky praktických zkoušek - tělocvičny FSpS - gymnastika - basketbal - Jacikův test Prezentace probíhají v jednotlivých tělocvičnách vždy 00:00, 00:15, 00:30, 00:45) Ukázka laboratoří - 11:00-13:00 hod.