• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:50
  • Stránka číslo: 35

Veřejnost

11. 1. 2020

Škola dřepu

Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-585/2017-1-115


Termín: Sobota 11. ledna 2020, 8:00 - 18:00 hodin (8 vyučovacích hodin + rozbor a ukončení)


Program a cíl: Jednodenní seminář zaměřený na základní posilovací cvik - dřep s volnou činkou, určený trenérům všech sportovních odvětví a učitelům. Teoretická část semináře bude zahrnovat detailní popsání cviku dřep s volnou činkou z hlediska funkční anatomie, techniky provedení, biomechaniky, dávání dopomoci a záchrany. Základy silového tréninku a zavedení cviku dřep s volnou činkou u dětí, dospívajících a dospělých. Příklady modifikace cviku dřep pro jednotlivá sportovní odvětví (hluboké dřepy, podřepy, dřepy vzadu, dřepy vpředu, dřepy ve vzpažení na úzko a na široko, atd.) a jejich zdravotní aspekty na základě vědeckých výzkumů dle techniky provedení. Praktická část bude zaměřena na edukaci provedení cviku dřep včetně odstranění nejčastějších chyb, nácviku metodiky a dopomoci. Závěrečná část bude obsahovat rozbor videozáznamů z praktické části semináře pomocí programu DartFish.


Cílová skupina: Program je určen studentům FSpS, trenérům všech sportovních odvětví, učitelům TV i všem zájemcům z řad široké veřejnosti.


Harmonogram: Výuka probíhá formou přednášky, praktických příkladů, diskuse:
8:00 - 8:30 Sraz účastníků, základní informace (učebna 225 UKB)
8:30 - 10:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB) 10:00 - 12:00 Praktická výuka (posilovna UKB - 2 hod)
13:00 - 15:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB) 15:00 - 17:00 Praktická výuka (posilovna UKB - 2 hod)
17:00 - 18:00 Závěrečný rozbor a ukončení (učebna 225 UKB) Lektoři:


Garant programu: PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Lektoři: Mgr. Tereza Králová, Bc. Jiří Gasior - dlouholetý reprezentant ČR ve vzpírání, několikanásobný Mistr ČR.

Přiložený soubor

nabidka_skoladrepu_leden2020.pdf