• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:50
  • Stránka číslo: 35

Veřejnost

19. 9. 2017

Proměny ve vnímání zdraví a wellness

Univerzitní přednáška Johna Travise - zakladatele wellness v USA Kdo je John Travis?
Co je wellness a tipy, co dělat, abychom byli zdravější,prozradí sám zakladatel wellness hnutí John Travis.
John Travis se stal jedním ze zakladatelů oboru wellness, když jako lékař nespokojený s nekončící léčbou civilizačních onemocnění založil v roce 1975 v San Francisku první wellness centrum na světě. Od té doby se původně neznámé slovo wellness stalo celosvětovým trendem napříč různými obory. John Travis tvrdí, že wellness je mnohem více než stav, kdy člověk není nemocný. Podle Johna je třeba o zdraví pečovat holisticky, věnovat stejnou pozornost tělu, mysli, emocím i duši člověka, ale také prostředí, ve kterém žije. Píše o tom ve své knize Wellness Workbook a do roku 2016 přednášel na RMIT univerzitě v Melbourne. Travisův původní koncept wellness není pouze synonymem lázeňství, se kterým bývá wellness často spojováno. V mnoha aspektech se blíží antickému ideálu kalokagathia (spojení krásy a dobra). K dosažení tohoto cíle však využívá současné vědecké poznatky a reálie moderní společnosti. Více se dozvíte od Johna Travise osobně.

Přiložený soubor

JOHN_TRAVIS_ENG.jpg

Místo konání

Univerzitní kino Scala, Brno

Pořadatel