• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    3. 12. 2019 - 15:53
  • Garant obsahu:
    Andrea Kakulidu
  • Vytvořeno:
    7. 1. 2014 - 8:48
  • Stránka číslo: 434

Družební pobyty 2020

Akademičtí pracovníci MU mají možnost se přihlásit na výměnné pracovní pobyty na partnerských univerzitách, tzv. družby. Tento program funguje na základě reciprocity, přičemž hostitelská univerzita poskytuje diety a ubytování a FSpS proplácí cestovní náklady. U tohoto typu pobytu není potřeba na hostitelské univerzitě realizovat žádnou výuku a je tedy možné cestu využít třeba i jako návštěvu k navázání prvotního kontaktu.
 
Do programu jsou zapojeny následující univerzity:
Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
Univerzita Ernsta Moritze Arnta Greifswald, Německo
Univerzita Pécs, Maďarsko
Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko
Univerzita Regensburg, Německo
Univerzita Wroclaw, Polsko
• Univerzita Vídeň, Rakousko
 
Délka pobytu by měla být nejlépe 5 dní, kratší pobyty jsou možné.

Univerzita ve Vídni​ nabízí také měsíční granty pro doktorské studenty pracující na MU a zaměstnance MU, kteří obdrželi doktorský titul max. před 7 lety ode dne podání přihlášky. Výše příspěvku na měsíční pobyt činí 1000 EUR.

Bližší informace o programu naleznete na webu Centra zahraniční spolupráce.

 
V případě zájmu, prosím doručte přihlášku na Oddělení vnějších vztahů (Andrea Kakulidu, A33/111), nejpozději do 10. ledna 2020. Přihlášku prosím vyplňte na počítači (v českém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity). Je nutné uvést také jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které plánujete navštívit.