• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    11. 6. 2020 - 19:43
  • Garant obsahu:
    Andrea Kakulidu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 125

Mobilita zaměstnanců

Zaměstnanci FSpS mají možnost na základě různých mobilitních programů vycestovat na několik dní na zahraniční univerzitu. Účelem těchto pobytů je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností a navazování nové spolupráce. Pedagogové mají možnost poznat vzdělávací systémy v jiných zemích a vyzkoušet si výuku svých předmětů v jiném prostředí a jazyce. Neakademičtí pracovníci mohou zase využít nabídky školení a inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí.
 
Fakulta sportovních studií je také žádanou institucí pro lektory ze zahraničí. Každoročně fakultu navštíví několik pedagogů z partnerských univerzit. Zaměstnanci FSpS tak mají možnost kromě vastních výjezdů stát se kontaktní osobou pro návštěvníky ze zahraničí.
 

Sledujte Aktuální nabídky!

Erasmus+ Evropa

Erasmus+ výukové pobyty

Erasmus+ školení

Erasmus+ ICM

Program vztahů s tradičními univerzitami - Družební pobyty

Stipendia Fulbrightovy komise

STELLA

Další možnosti

 

Internacionalizace na FSpS

Přehledné informace pro zaměstnance o možnostech zapojení do internacionalizace na FSpS jsou dostupné na dokumentovém serveru po přihlášení do IS MU.