• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    5. 5. 2017 - 14:24
  • Garant obsahu:
    Andrea Kakulidu
  • Vytvořeno:
    20. 1. 2013 - 11:55
  • Stránka číslo: 334

Uznávání předmětů za zahraničních pobytů

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Fakulty sportovních studií MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9. 2011) a Metodickým pokynem ředitele CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 26. 6. 2014). 

Přesný postup kroků a podrobný návod najdete na stánkách Centra zahraniční spolupráce MU.
 
Do funkce pověřené osoby ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 byl dle Opatření děkana č. 3/2015 jmenován Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (uvádějte v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech). 
 
Administrativu uznávání zahraničních pobytů zajišťují administrátoři jednotlivých fakult. Za fakultu sportovních studií plní tuto funkci Ing. Zuzana Pelánková (uvádějte v řádku Administrátor zahraničních pobytů fakulty/katedry/ústavu na MU v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).