Vědecká konference záchrana v zimě

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.,
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií,

 

si vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci

 

Záchrana v zimě (Rescue in Winter)

 

akreditovanou profesní organizací ČAS pod č. /KK/261/2013

(všeobecná sestra, asistent ochrany veřejného zdraví, zdravotnický záchranář)

 

 

Konference se koná pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška - záštita ke stažení zde.

 

 

Termín konání vědecké konference: 21. – 23. 2. 2013

 

Místo konání
vědecké konference

21. a 22. 2. 2013 - Univerzitní kampus Brno Bohunice,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, mapa,
parkování


23. 2. 2013 - Brněnská přehrada, mapa

 

Kontaktní osoby

Tomáš Vodička, tvodicka@fsps.muni.cz

Jindřich Pavlík, pavlikj@fsps.muni.cz