Informace pro zaměstnance

Vážení přátelé,

do 29. února probíhá kampaň na uchazeče o studium do bakalářského studia (Akademický rok 2020/21) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. V rámci tří bakalářských studijních programů jsou v bannerové kampani na webu, na Facebooku  a na Instagramu představeni zástupci studentů jednotlivých programů a specializací.

Dále jsou během ledna a února postupně zveřejňována videa se studenty i pedagogy naší fakulty, která informují o studijních programech v bakalářském studiu.

Rádi bychom poděkovali studentům i pedagogům naší fakulty, kteří svou osobní výpovědí reprezentují fakultu a současně chceme vyzvat ostatní zaměstnance ke sdílení videí a informací o studiu u nás.

Děkujeme všem za sdílení a věříme, že s Vámi oslovíme s naší studijní nabídkou všechny zájemce o studium u nás!

Video studentka Lucie Brázdová - studijní program Tělesná výchova sport, specializace Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) 

Video pedagog doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. - studijní program Tělesná výchova a sport sdružené studium s pedagogickou fakultou MU

 

Oddělení vnějších vztahů, FSpS MU