Informace pro zaměstnance

Vážení přátelé,

až do konce února probíhá kampaň na uchazeče o studium do bakalářského studia (Akademický rok 2019/20) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. V rámci tří bakalářských studijních programů jsou v bannerové kampani na webu  a Facebooku  představeni zástupci studentů jednotlivých programů a specializací.

Dále jsou od konce ledna postupně zveřejňována videa se studenty i pedagogy naší fakulty, která informují o studijních programech v bakalářském studiu.

Rádi bychom poděkovali studentům i pedagogům naší fakulty, kteří svou osobní výpovědí reprezentují fakultu a současně chceme vyzvat ostatní zaměstnance ke sdílení videí a informací o studiu u nás.

Děkujeme všem za sdílení a věříme, že s Vámi oslovíme s naší studijní nabídkou všechny zájemce o studium u nás!

Video student Bc. Oliver Pekník - studijní program Osobní a kondiční trenér

Video pedagog PhDr. Jan Cacek, Ph.D. - studijní program Osobní a kondiční trenér 

 

Oddělení vnějších vztahů, FSpS MU