Informace pro zaměstnance

Vážení přátelé,

v minulém akademickém roce proběhla kampaň “followmasaryk”, cílená na uchazeče o studium na vysoké škole. Tato kampaň, která vyzývala studenty maturitních ročníků k tomu, aby následovali dodnes živé masarykovské hodnoty při studiu na naší univerzitě, vyvolala a dodnes vyvolává emoce napříč všemi fakultami. Mnozí z vás se s klíčovou myšlenkou kampaně ztotožnili, jiní ji dlouho vstřebávali, než ji vzali zcela za svou. Tomu bychom před startem kampaně, která proběhne v lednu a únoru 2018, rádi předešli a informovali vás o ní s předstihem, včas.

V těchto dnech startuje nová kampaň, která plynule navazuje na myšlenku followmasaryk. Jejím hlavním mottem je Vote Masaryk. Ne, nehledejte v tom žádné politikum. Našim cílem je vstoupit s uchazeči o studium do dialogu a pomoci jim ve správné volbě univerzity, fakulty, oboru. Ostatně, právě v inkriminovaných měsících lednu a v únoru se rozhoduje o jejich budoucnosti.

Dovolte, abychom vás touto cestou požádali o plnou podporu a šíření myšlenky Vote Masaryk. Kdo jiný, než vy - komunita Masarykovy univerzity - má tu sílu i kanály k tomu, aby se tato myšlenka dostala do povědomí mnohdy nerozhodnutých uchazečů o studium na vysoké škole.

I na vás (nebo právě na vás) stojí její úspěch.

Nežádáme vás o nic složitého. Nicméně, pokud si například na svém Facebookovém profilu v Aktualizaci profilového obrázku přidáte Rámeček s názvem Vote Masaryk (stačí rámeček pod tímto heslem vyhledat), tak to bude jasná deklarace vaší podpory této myšlenky i hodnot, na kterých naše univerzita i platforma followmasaryk stojí.

Věříme, že kampaň Vote Masaryk, která je součástí dlouhodobé komunikační platformy followmasaryk, opět posílí jedinečné postavení Masarykovy univerzity v širším společenském kontextu a zajistí tolik potřebný zájem ze strany uchazečů.

S vašim hlasem to dokážeme.

Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU