Kyberkompas

S novou službou pro uživatele nejen z Masarykovy univerzity přišli členové Kyberbezpečnostního týmu MU.

Na webu security.muni.cz nově každý najde srozumitelné a praktické rady, jak se efektivně bránit před napadením počítače a zajistit jeho bezpečnost. Jádrem služby je kurz základů informační bezpečnosti s názvem Kyberkompas, díky němuž se každý naučí základy digitální osobní hygieny pohodlně doma.

Kyberkompas je šestidílný online kurz, který vysvětluje i laikům srozumitelnou formou témata, jako jsou zabezpečení zařízení, výběr správných hesel, nebo co dělat ve chvíli, kdy už počítač jeví známky napadení.

Nová služba se chystala celý rok a reaguje na události, kterým členové Kyberbezpečnostního týmu MU dennodenně čelí. Základ služby tvoří Kyberkompas, šestidílný online kurz, který vysvětluje i laikům srozumitelnou formou témata, jako jsou zabezpečení zařízení, výběr správných hesel, nebo co dělat ve chvíli, kdy už počítač jeví známky napadení.

Celý web tak ve výsledku není určený jen studentům a zaměstnancům univerzity, ale pomůže vlastně komukoliv, kdo denně přichází do styku s informačními technologiemi.