Popularizace vědy a výzkumu

Strategie fakulty sportovních studií v oblasti vědy a výzkumu se soustřeďuje na posílení role fakulty jako významné výzkumné a vzdělávací instituce v oblasti kinantropologie, tělesné výchovy a sportu. Základními oblastmi výzkumné činnosti fakulty jsou: dynamické a kinematické aspekty pohybu; biomedicínské aspekty pohybu; společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu.

Vědeckovýzkumní pracovníci spolupracují v oblasti výzkumu, jednak v týmech fakultních, ale také napříč univerzitou (např. spolupracují s Recetoxem, Ceitecem, Lékařskou fakultou MU, atd.).

V rámci popularizace vědy a výzkumu spolupracuje s vědci Oddělení vnějších vztahů, které zveřejňuje popularizační formou výsledky výzkumů a přináší tak zajímavé informace široké veřejnosti.

Pro zveřejňování výsledků vědy a výzkumu a následnou popularizaci slouží našim vědcům níže uvedený formulář.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info