Zahraniční aktivity

Výuka a výzkum v zahraničí

Akademičtí pracovníci se mohou podílet na výuce či výzkumu v zahraničí a podpořit tak výměnu zkušeností a znalostí mezi různými univerzitami. Cílem mobilit je umožnit profesní a osobní rozvoj učitele, obohatit nabídku kurzů na partnerských institucích a podporovat výměnu zkušeností a znalostí o pedagogických metodách. Pobyty na zahraničních univerzitách jsou také vhodnou příležitostí k prohloubení mezinárodní spolupráce na FSpS i celé MU.
Podmínky účasti a pokyny k přihlášení a naleznete u jednotlivých programů níže.

 

Erasmus+ Evropa

Vyučující FSpS se mohou zapojit do výuky na jedné z našich partnerských Univerzit v Evropě. Délka pobytu na hostitelské instituci je obvykle jeden týden. Výběrová řízení probíhají dvakrát ročně v dubnu a říjnu.

více informací

Pobyty mimo EU - Erasmus+ ICM

Program Erasmus+ ICM umožňuje vyučujícím z celé MU krátkodobě působit na jedné z mnoha zahraničních univerzit po celém světě. Pobyty obvykle trvají 1-2 týdny. Výběrová řízení probíhají dvakrát ročně s deadliny 15.12. a 1.6.

VÍCE INFORMACÍ

Pobyty na tradičních univerzitách – družby

Pracovní pobyty na jedné ze 7 partnerských univerzit ve střední Evropě lze absolvovat nejen za účelem výuky či výzkumu, ale také k navazování nových kontaktů a rozšiřování spolupráce. Délka pobytu je max. 5 dní, v případě výzkumných pobytů na univerzitě ve Vídni až jeden měsíc.

V případě zájmu prosím doručte přihlášku na Oddělení vnějších vztahů (Andrea Kakulidu, A33/111), nejpozději do 8. ledna 2021. Přihlášku prosím vyplňte na počítači (v českém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity). Je nutné uvést také jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které plánujete navštívit.

více informací

Partnerské univerzity FSpS

FSpS má přes 50 partnerských institucí spolupracujících ve výuce a výzkumu přímo v oblastech sportu a zdravého životního stylu. Většina z těchto univerzit se nachází v Evropě, některé ale i na vzdálenějších kontinentech.

Prohlédněte si jejich kompletní seznam


Na koho se obrátit

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info